Samfund logoKomplet artikelregister til Fra Holbæk Amt og Fra Nordvestsjælland 1907-2011

                                   Årbog for kulturhistorien i Nordvestsjælland

                                   Udgivet af Historisk Samfund for Nordvestsjælland (tidl. Historisk Samfund for Holbæk Amt)                     

                                  

                                   (Register opstillet kronologisk; for alfabetisk forfatterregister klik her)

 

 

 

 

 

Ved Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

 

Årbog

Forfatter

Titel

Sidetal

1907

Hansen, H. J.

Historisk Samfund for Holbæk Amt

5-12

1907

Nylev, Jens

Svenskerne paa Kalundborgegnen 1658-1660

13-31

1907

Eriksholm, Anders J.

En Degn i Havrebjerg : Frideric Petri Svane Africanus

32-49

1907

Nutzhorn, H.

Fæstebonden Peder Smed i Bukkerup

62-107

1907

 

En Begravelses-Anordning for Nykøbing 1683

108-111

1908

Rosendal, H.

Kampen ved Sjællands Odde den 22. Marts 1808

5-27

1908

Gjevnøe, H. P. H.

En gammel Præstekone fra Grevinge

28-47

1908

Gravlund, Thorkild

Rids af Reersøs Historie

48-75

1908

Eriksholm, Anders J.

En Embedsmand under Frederik den Sjette : Byfoged F. L. Bierfreund i Holbæk

76-112

1908

Smidt, C.M.

Fra det gamle Kalundborg : Udgravninger, Restaurering, Erhvervelse af gamle Bygninger i 1907 og de nærmest foregaaende Aar

113-133

1908

Christensen, Fr.

En Udlægsforretning : Et Blad af en Fæstebondes Historie

134-145

1909

Eriksholm, Anders J.

En gammel Herregaard [: Knabstrup] og Rids af Livet paa Gaarden for omkr. hundrede Aar siden

5-33

1909

Bang, Thomas B.

St. Sørens Holmstrup

34-44

1909

Nylev, Jens

Minder fra Reersø

45-55

1909

Jensen, Jens Peter

Om den gudelige Forsamlingsbevægelse paa Tissøegnen 1830-1848

56-103

1909

Jensen, Chr. Axel

Fra Holbæk gamle Kirke

104-116

1909

Kornerup, Th.

Postvæsenets Udvikling i Holbæk Amt

117-130

1909

Høirup, Joh.

Det gamle Bomhus [: i Holbæk]

131-138

1909

Eriksholm, Anders J.

Jernløsegaard : En nedlagt Herregaard

139-141

1910

Jensen, Chr. Axel

Lorents Jørgensen, Billedsnider

5-20

1910

Müller, Sophus

Solbilledet fra Trundholm

21-38

1910

Lund, Ole

Af Livet i den gamle Købmandsgaard (1)

39-76

1910

Eriksholm, Anders J.

Holbæk Byes Grundtakst 1682

77-91

1910

Andersen, L. & H. P. Gjevnøe

En kristelig Vækkelse i det sydlige Odsherred

92-132

1910

Hansen, H. J.

Dansk historisk Fællesforening

133-138

1911

Kjær, Hans

De forhistoriske Mindesmærker og Fund især fra Stenalderen i Uby Sogn, Arts Herred

5-41

1911

Eriksholm, Anders J.

Holbæk gamle Stadsret

42-49

1911

Lund, Ole

Af Livet i den gamle Købmandsgaard (2)

50-105

1911

Jensen, Jens Peter

Mere om den gudelige Forsamlingsbevægelse paa Tissøegnen 1830-1848

106-133

1911

Knudsen, G.

Om Præstegaarden i Nykøbing

134-144

1912

Lindbæk, Johs.

En Bonde fra Frederik VI’s Tid

5-27

1912

Bentsen, Andreas

Minder og Oplevelser

28-51

1912

Jensen, Jens Peter

Fra Bøndernes første Kampaar i Holbæk Amt (1835-1847)

52-89

1912

Dinesen, Lars

Fra Hoveritiden

90-96

1912

Jensen, Chr. Axel

Fra Holbæk gamle Kirke og Kloster

97-107

1912

Eriksholm, Anders J.

Den gamle Kaptajn [: Fr. von Buchwald til Anneberg]

108-116

1912

Graves, Karoline

Almuesliv i Hoveriets Tid : Lidt om Klæder, Kost, Gilder og Overtro i ældre Tider

117-142

1913

Jensen, Chr. Axel

Holbæk Sortebrødrekloster : Nationalmuseets Undersøgelse af Klosterbygningerne

5-19

1913

Dinesen, Lars

Erindringer om ældre Tider

20-29

1913

Jensen, Jens Peter

Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (1)

30-82

1913

Kjær, Hans

Om Stenstrup Troldestuer og andre Mindesmærker i Højby Sogn

83-108

1913

Bentsen, Andreas

Om Idræt, Dans og Gæstebud i ældre Tider

109-115

1913

Hansen, Povl

Lidt om vore skove i ældre tid

116-119

1913

Hansen, Povl

Den gamle Landsby

120-128

1914

Matthiessen, Hugo

En middelalderlig Kirketomt i Holbæk

5-38

1914

Jensen, J. P., H. P. Gjevnøe & P. H. Petersen

Erindringer fra Krigen 1864

39-75

1914

Møller, J. S.

Boligskik i Kalundborgegnen i ældre Tid (1)

76-108

1914

Larsen, Henry

Skamstrup Kirke

109-148

1914

Jensen, Jens Peter

Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (2:I)

149-195

1915

Møller, J. S.

Boligskik i Kalundborgegnen i ældre Tid (2)

5-44

1915

Fenger, F.

Forvaltergaarden i Kvarmløse

45-69

1915

Jensen, Jens Peter

Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (2:II)

70-108

1915

Matthiessen, Hugo

Gamle gader og Gaarde i Holbæk

109-136

1915

Dinesen, Lars

Om en vestsjællandsk Bondegaards Drift for ca. 70 Aar siden

137-149

1916

Jensen, Henning

Fra den gamle Soderup Præstegaard

5-36

1916

Gjevnøe, H. P. H.

En Grevinge-Præst : Provst Thomas Rasmussen

37-73

1916

Petersen-Blidstrup, Ferd.

Skolelærer N. B. Schow, Grevinge, og Landvæsensskolen paa Mønstergaarden Frenderupgaard i Odsherred 1839-49

74-112

1917-18

Clausen, H. V.

Fra Holbæk Amt : topografisk-historiske Skildringer

 

1919

Jensen, Henning

Nogle Erindringer fra den storpolitiske Kamptid : Fem Aar i Stenmagle Præstegaard

5-59

1919

Kjær, Hans

Naar kom Mennesket til Danmark?

60-92

1919

Møller, J. S.

Dr. phil. Folmer Dyrlund (1826-1917) : En Biografi

93-103

1919

Møller, J. S.

Smaa Meddelelser fra Kalundborg og Omegns Museum

104-114

1919

Graves, Karoline

Om ”Kongens Møller” og Omegn i gamle Dage

115-156

1920

Smith, Otto

Bidrag til Holbæk skomagerlaugs historie

5-36

1920

Jensen, Henning

Fra de gamle Kirkebøger

37-51

1920

Møller, J. S.

Meddelelser fra Kalundborg Omegns Museum

52-77

1920

Thomsen, Albert

Tre Indberetninger fra Magistraten i Holbæk om Tilstanden i Byen og Borgernes Kaar 1736-1744-1751

78-115

1920

Olsen, K.

En gammel Lejekontrakt

116-121

1920

Matthiessen, Hugo

Vor Frue Kirke i Holbæk : Et Tillæg til ”En middelalderlig Kirketomt i Holbæk” i Aarbogen for 1914

122-125

1921

Graves, Karoline

Ved Halleby Aa

 

1922

Olsen, Christian

Fra mine Forældres Hjem og Hjemegn : Slægtsminder og Folkeminder (1)

3-131

1922

Nylev, Jens

H. J. Hansen

132-141

1922

Kristensen, Marius

P. K. Thorsen

142-147

1922

Hansen, Povl

Lidt fra Vallekilde

148-154

1922

Lunn, Villars

Kvæghold paa Knabstrup for 100 Aar siden

155-168

1922

Nørlund, Poul

Højby Kirkes Kalkmalerier

169-175

1922

Nørlund, Poul

Hørve Kirkes Kalkmalerier

176-178

1922

Stenfeldt, Niels

En Degnehistorie fra Vig

179-180

1922

 

”Fra Holbæk Amt” : Indholdsfortegnelse til de tidligere Aarbøger

186-188

1923

Olsen, Christian

Fra mit Hjem og min Hjemegn, Slægtsminder og Folkeminder (2)

133-244

1923

Jensen, Hans

Bidrag til Holbæk Amts Historie i det 19. Aarhundrede (1)

1-17

1923

Stenfeldt, Niels

Nogle mærkelige Præster i Egebjerg

18-36

1923

Brøndum-Nielsen, Johs.

Runestenen i Gørlev

37-52

1923

Gertsen, N. P.

Mordbranden ved Tornved Skov den 5. Marts 1809

53-62

1923

Nørlund, Poul

Sæby Kirkes Kalkmalerier

63-68

1923

Nørlund, Poul

Bregninge Kirkes Kalkmalerier

69-74

1923

Petersen-Bønding

Estherhøjstenen

75-87

1924

Jensen, Hans

Bidrag til Holbæk Amts Historie i det 19. Aarhundrede (2)

5-45

1924

Blidstrup, Ferdinand P.

Præst og Menighed : Et Tidsbillede fra Sønder Jernløse for 150 Aar siden

46-52

1924

Lorenzen, Vilhelm

Hvor laa det ældste Kallundborg Slot?

53-65

1924

Jensen, Jens Peter

Ruds Vedby Kredsens Historie (1848-1918)

66-127

1924

Møller, J. S.

Kalundborg Kirke

128-145

1924

Smith, Otto

Holbæk Skibsbro (1)

146-185

1924

Thomsen, Albert

Borgmester N. E. Hansen

186-188

1924

Grüner-Nielsen, H. & Albert Thomsen

Bøger (anmeldelser)

189-194

1924

 

Stednavne-Indsamlingen

199

1925

Jensen, Jens Peter

De første store Folkefester i Holbæk Amt (på Vejrhøj og på Ulkestrup Mark)

5-23

1925

Smith, Otto

Holbæk Skibsbro (2)

24-97

1925

Nørlund, Poul

Tudse Kirkes Kalkmalerier

98-107

1925

Nørlund, Poul

Asminderup Kirkes Kalkmalerier

108-112

1925

Nedergaard, Paul

Af Gierslev Sogns Historie : Præsten Joachim Friderick Phister og Udskiftningen i Gierslev 1783-94

113-144

1925

Hansen, Povl

Fårevejle Kirke og Jarlen af Bothwell

145-164

1925

Ellekilde, Hans

Lars Andersen

165-169

1925

Thomsen, Albert

Bøger

170-172

1926

Schmidt, August F.

Hellige Kilder i Holbæk Amt

5-34

1927

Jensen, Jens Peter

Tscherning og Svinningekredsen 1849-1866

5-83

1927

Hjelholt, Holger

En Leverance til det Offentlige i Aaret 1788

84-92

1927

Hansen, Povl

Fra Nordvest-Sjælland

93-105

1927

Marquard, E.

Nogle Aktstykker vedrørende Kalundborg By i ældre Tid

106-135

1927

Thomsen, Albert

Til Galge og Gren - En Tyverihistorie fra Holbæk 1661

136-154

1927

Tholle, Johannes

De gamle Landsbyhaver, især i Holbæk Amt (1)

155-181

1927

Matthiessen, Hugo

”Folen” paa Kalundborg Slot : En Redegørelse for den af Nationalmuseets 2. Afdeling i Foraaret 1926 foretagne Undersøgelse

182-200

1927

Winther, Torkild

Barndomsminder fra Holbæk i Tredserne

201-219

1927

Thomsen, Albert

Historisk Samfund 1926

220-223

1928

Bauditz, O.

En Episode fra de sidste Dage af Svenskekrigen 1658-60 : Kaptajn Robert Colnet tager Prinds Emanuel af Anhalt til Fange paa Rødegaard i Vindekilde By

5-17

1928

Jensen, Jens Peter

Tschernings sidste Breve til Jens Gregersen (Fra Efteraaret 1866 til Sommeren 1874) : Et Bidrag til Svinningekredsens Historie

18-51

1928

Galster, Georg

Møntfund i Holbæk Amt

52-65

1928

Thomsen, Albert

Bøger

66-69

1929

Tholle, Johannes

De gamle Landsbyhaver, især i Holbæk Amt (2)

5-39

1929

Hansen, Povl

Frugthaven ved Vallekilde Højskole

40-47

1929

Jensen, Jens Peter

Anders Jørgensen, Høng Højskole, som Havemand

48-50

1929

Tram, G.

Et Blad af Ubby Præstegaards Saga

51-56

1929

Larsen, Chr.

Hvad Ole ”Kedelfører” fortalte

57-62

1929

Rasmussen, Karen

Hos Væverkonen

63-68

1929

Lund, Ole

En 18 Maaneders Rejse med Sejlskib for 70 Aar siden (1)

69-105

1929

 

Bøger

106-111

1930

Lund, Ole

En 18 Maaneders Rejse med Sejlskib for 70 Aar siden (2)

1-112

1930

Hansen, Povl

Lammefjorden : Den Inddæmning og Tørlægning, Opdyrkning og Bebyggelse

113-204

1930

Jensen, Jens Peter

Svinningekredsens Historie 1866-1918 (1)

205-231

1930

Matthiesen, Hugo

En middelalderlig Kapeltomt i Holbæk [ved Roskildevej]

232-236

1930

Uldall, Kai

Levende Billeder i Kulturhistoriens Tjeneste

237-239

1930

 

Bøger

240-243

1931

Nylev, Jens

Historisk Samfund

5-10

1931

Thomsen, Albert

Historisk Samfunds Virksomhed i de første 25 Aar 1906-31 : En Oversigt

11-32

1931

Rasmussen, Bent

Af Kyholms Saga : Fra Krigstiden 1801-15 og Karantænetiden 1831-59

33-66

1931

Knudsen. G.

Om Sandflugten i Rørvig Sogn

67-76

1931

Olsen, Christian

Gamle Ole Petersen fortæller : om Sæd og Skik i gammel Tid

77-93

1931

Andersen, Peter Kr.

[Sønder] Asmindrup Kirke : Lidt om Kirkens gamle Inventar og dets Istandsættelse

94-100

1931

Hjelholt, Holger

Kalundborg bys grundtakst 1791 : En strid mellem grundejere og næringsdrivende

101-112

1931

Andersen, Lars

Sognefoged Søren Sørensen i Særslev

113-115

1931

Thomsen, Albert

Bøndernes Fornavne for 200 Aar siden

116-117

1931

Thomsen, Albert

Bøger

118-120

1932

Boberg, Inger Margrethe

Sagn og Overlevering om Samsøs Høje og Bakker

5-41

1932

Olrik, H. G.

Ludvig Holbergs sidste Skovrejse

42-53

1932

Mortensen, Kirstine

Et Livsløb i trange Kaar : Fortalt af Gamle Ane og nedskrevet af hendes Datterdatter

54-78

1932

Tholle, Johannes

Lerchenborg Have

79-93

1932

Jensen, Jens Peter

Svinningekredsens Historie 1866-1918 (2)

94-120

1932

Thomsen, Albert

Landsbyliv paa Hjembæk-Egnen i ældre Tid

121-136

1932

Quistgaard, Erhard

Et brudt Ægteskabsløfte (1) : Præsten i Nørre Jernløse contra Kammerjomfruen paa Frydendal

137-144

1932

Thomsen, Albert

Stamtavle, Anetavle og Slægtsbog : En kort Vejledning til de første personalhistoriske Undersøgelser

145-158

1932

Hansen, Povl

Hvordan Tinghøj og ”Barnet” blev reddet

159-170

1932

Hansen, Hans Laur.

Fra de fattige Aar efter Englænderkrigen

171-173

1932

Quistgaard, Erhard

Nogle personalhistoriske Oplysninger om Præster og Degne i Tudse Herred i d. 16. og 17. Aarh.

174-176

1932

Lunn, Sven

En Vise fra 1848

177

1932

Rasmussen, Karen

Et Husmandsbrug i 1870’erne

178-180

1932

Møller, J. S.

Karoline Graves

181-185

1932

 

Bøger

186-187

1933

Jensen, Jens Peter

Af Jakob Hansens ”Erindringer”

5-73

1933

Rasmussen, Bent

Kirkegaarden på Kyholm

74-93

1933

Schmidt, August F.

Peder Christopher Stenersen og hans ”Ode paa Junkers Kilde”

94-104

1933

Thomsen, Albert

Fire Folkesagn fra Hjembæk

105-109

1933

Quistgaard, Erhard

Et brudt Ægteskabsløfte (2)

110-111

1933

Møller, J. S.

Købmand Ole Lund

112-122

1933

Thomsen, Albert

Bøger

123-124

1934

Fang, Fanny

Handelsmand og Slagter (1) [: Rasmus Frederiksen, Roskilde]

5-88

1934

Rasmussen, Bent

Sognedegnen Simon Kokandsky : Af en gammel Sognedegns Historie

89-97

1934

Birkeland, Chr.

Laurids Olufsen Kok

98-109

1934

Brostrøm, C. A.

Om Vilh. Beck

110-118

1934

Hermansen, Victor

Træk af Kalundborgs Historie i Middelalderen

119-136

1934

Elling, C.

Lerchenborg og den vestsjællandske Rokoko

137-161

1934

Jensen, Niels

Fra Diligencens sidste Dage

162-187

1934

Schmidt, August F.

Fra den gamle Landsby

188-208

1934

Højberg, Kr. J.

Det 11. danske Hjemstavnsstævne i Kalundborg og Omegn

209-211

1934

 

Bøger

212-214

1934

 

Kmhr., Greve Aage Brockenhuus-Schack

215

1935

Fang, Fanny

Handelsmand og Slagter (2)

5-93

1935

Mathiassen, M. J.

Om Mullerup Mose og Mullerupkulturen

94-135

1935

Rasmussen, Karen

Gammel Overtro

136-141

1935

Poulsen, Gunnar

Stenlars

142-149

1935

Jensen, Jens Peter

Odsherreds-Kredsens Historie 1848-1918

150-194

1935

Rasmussen, Bent

Samsø Arrester og Arrestforvarere

195-204

1935

Smith, Otto

Af en gammel Holbækejendoms Historie

205-211

1935

Nylev, Jens

Højskoleforstander Povl Hansen †

212-216

1935

Thomsen, Albert

Fortegnelse over Povl Hansens Artikler vedrørende historiske Forhold i Holbæk Amt

217-219

1935

Thomsen, Albert

Bøger

220-221

1936

Smith, Otto

Studier i Holbæks ældste grundplan

5-13

1936

Sørensen, J.

Holbæk i gamle Dage

14-70

1936

Thomsen, Albert

Det ældste Billede af Holbæk : Byplanen i Resens Atlas

71-81

1936

Rasmussen, Bent

Samsø Arrester og Arrestforvarere (2)

82-104

1936

Jensen, Jens Peter

Vestsjællænderen Esben Poulsen, Vinde Helsinge (1835-1913) : I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel

105-124

1936

Larsen, Henrik

Kalundborg By og Omegn i Fortiden

125-158

1936

Olsen, Peter

Fra en Torpby og en Torpegn [: Algestrup, Tølløse sogn]

159-182

1936

Ellekilde, Hans

Samsø i den oldnordiske Digtning

183-206

1936

Lund, Dan

Lidt om Kalundborg nedlagte Latinskole (1) : Hvad er Kirkekøb?

207-211

1936

Jensen, Jens Peter

Lars Andersen, Høve (21. Maj 1873- 6. November 1935)

212-213

1936

Ellert, Holger

En Langdysse frelses for Forfald

214-216

1936

Jensen, Jens Peter

Løve Herreds gamle Tingsted

217-222

1936

Nedergaard, P. C.

Mullerupfundet

223-227

1936

Thomsen, Albert

Bøger

228

1936

 

Historisk Samfunds Skrifter : 30 aarbøger 1907-36

231-235

1937

Larsen, Henrik

Ejendomsforholdene i Merløse Herred i Fortiden

5-20

1937

Jensen, Henrik

Svinninge Vejle : En Oversigt over Udtørringsarbejdets Historie

21-48

1937

Knudsen, G.

Nykøbing Bys Markjorder : Markvedtægterne 1704 og 1731

49-75

1937

Jensen, Jens Peter

Vestsjællænderen Husmand Niels Jensen, Gørlev Mark (1836-1929) : I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel

76-100

1937

Hansen, Jakob M.

Om Nordby Kirkes Beliggenhed og Sognets forsvundne Byer

101-118

1937

Lund, Dan

Lidt om Kalundborg nedlagte Latinskole (2)

119-139

1937

Jensen, Jens Peter

Odsherreds-Kredsens Historie 1848-1918 (2)

140-191

1937

Olsen, Gunnar

Af Tuses Historie

192-205

1937

Quistgaard, Erhard

Klager fra Præsterne i Arts Herred over Kirkernes Brøstfældighed omkring Aar 1664

206-208

1937

Thomsen, Albert

Kredslæge J. S. Møller

209-210

1937

Thomsen, Albert

Bøger

211-212

1938

Jensen, Jens Peter

Fra Bondefrigørelsens første Aartier i Holbæk Amt : I Anledning af 150-Mindeaaret for Stavnsbaandets Løsning

5-56

1938

Nylev, Jens

Fra Ubby Sogn

57-85

1938

Schmidt, August F.

Fra den gamle Landsby : Bylav og Gilder i Ods- og Skippinge Herreder

86-105

1938

Rasmussen, Bent

Mindeblade om Søren Rasmussen, Friskolelærer paa Røsnæs, f. 21. maj 1938

106-174

1938

Jacobsen, Kaj Eusebius (dansk overs.)

Horace Marryats Rejse gennem Holbæk Amt 1858-60

175-197

1938

Thomsen, Albert

Bøger

198-201

1938

Styrelsen

Vore nye Vedtægter

202-205

1939

Bobé, Louis

Løvenskiold-Løvenborg

5-48

1939

Larsen, Henrik

Fra Løve Herreds Fortid

49-64

1939

Thomsen, Albert

Da Holbæk mistede sin Latinskole : Et 200-Aars Minde

65-76

1939

Quistgaard, Erhard

Præstekalenter i ældre Tid : Et Kulturbillede fra det 16. og Begyndelsen af det 17. Aarhundrede

77-86

1939

Arhnung, J. O.

Holbæk Kirke som Kapitelskirke

87-123

1939

Rasmussen, Bent

Med Smakke, Isbaad og Dampskib . Efterretninger om Samsøs Postforbindelser fra 1682 til vore dage (1)

124-169

1939

Petersen, Jørgen

Gamle Marknavne fra Gislinge

170-175

1939

Lund, Dan

Klokkestøberen Nicolaj Jørgensen i Kalundborg

176-177

1939

Møller, J. S.

Lærer Mathias S. Mathiassen †

178-184

1939

Thomsen, Albert

Politifuldmægtig Dan Lund †

185-186

1939

Jensen, Jens Peter

Forstander Jens Nylev †

187-191

1939

Jensen, Jens Peter

Bøger

192-195

1940

Rasmussen, Bent

Med Smakke, Isbaad og Dampskib : Efterretninger om Samsøs Postforbindelser fra 1682 til vore dage (2)

5-86

1940

Eriksholm, Anders J.

Doktor Otto Sperling : Hans Bosættelse i Sdr. Jernløse og Rids af hans Levned

87-112

1940

Nørregaard, Kirsten

Fæstere og fæsteforhold under Tersløsegaard 1686-1788

113-133

1940

Møller, J. S.

Vor Frue Kirke i Kalundborg

134-162

1940

Jensen, Jens Peter

Fra den gudelige Forsamlingsbevægelse i Holbæk Amt

163-183

1940

Thomsen, Albert

Bøger

184-185

1941

Møller, J. S.

Vor Hjemstavn

5-20

1941

Schmidt, August F.

Fra Samsøs gamle Landsbyer

21-36

1941

Møller, J. S.

Lindegaarden i Kalundborg : Dens Historie og dens Ejere (1)

37-105

1941

Jensen, Niels

Kongens Møller (1) : En gammel Møllerdrengs Erindringer fra Øresø Mølle

106-178

1941

Thomsen, Albert

Bøger

179-180

1941

Thomsen, Albert

Historisk Samfund i 1940

181-183

1942

Møller, J. S.

Lindegaarden i Kalundborg : Dens Historie og dens Ejere (2)

5-84

1942

Jensen, Niels

Kongens Møller (2) : Stridsmølle, Ranglemølle, Tyskemølle og Grydemølle

85-129

1942

Larsen, Henrik

Opdyrkningen og Bebyggelsen i Arts og Skippinge Herreder i Fortiden

130-146

1942

Olsen, Gunnar

Vandmøllen i Tuse : Af Tuses Historie III

147-170

1942

Rasmussen, Bent

Kirkeklokkerne paa Samsø

171-174

1942

Thomsen, Albert

Holbæk og den norske Skudehandel : En Episode fra Langtved 1640

175-177

1942

Thomsen, Albert

Bøger

178

1943

Lunn, F.

Malerslægten Skovgaard og dens Forbindelse med Knabstrup

5-24

1943

Olsen, Christian

Sangeren Jens Larsen Nyrop

25-60

1943

Møller, J. S.

Om Maalen og Signen

61-66

1943

Holm, P. K.

Træk af Lerchenfeldts Historie

67-91

1943

Feilberg, H. F.

Peter Jensen Feilberg og Jens Pedersen Feilberg: Privilegerede farvere i Kalundborg

92-116

1943

Sørensen, Andrea E.

En Daglejerkone fortæller [: Sofie Christiansen, St. Grandløse]

117-127

1943

Knudsen, Hans

Smeden og Herremanden : eller Landboreformerne paa Agersvold Gods

128-134

1943

Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen

Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (1)

135-167

1943

Sestoft, Thorkil

Om Bjørnefundet paa Røsnæs 1942

168-175

1943

Thomsen, Albert

En middelalderlig Teglovn ved Holbæk

176-182

1943

 

Bøger

183-187

1944

Mathiassen, Therkel

Aamose-Omraadet i Stenalderen

5-31

1944

Hansen, Georg

Den gamle Bredetved Skole : Fra den første Skolelovs Dage

32-79

1944

Jensen, Niels

Kildemarkedet i Hjembæk

80-93

1944

Duus, Jørgen

Nordvestbanens Tilblivelse

94-115

1944

Skov, Sigvard

St. Knudsgildets Bæger i Kallundborg

116-122

1944

Thomsen, Albert

Holbæk - Kalundborg og Nykøbing 1798 : Amtsforvalter Withs Rejseindtryk

123-132

1944

Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen

Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (2)

133-188

1944

Thomsen, Albert

Litteraturoversigt

189-190

1945

Bruhn, Vilh. (ved F. Elle Jensen)

Landvæsenselev hos Otto Lawaetz : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer

5-26

1945

Nielsen, Rasmus

Sejerø Kirkebøger

27-41

1945

Akselbo, Viggo

Vig og Asminderup Sognes Arbejderforening : Et Minde fra Firserne

42-47

1945

Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen

Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (3)

48-84

1945

Fyhn, J. J. (ved Hans Fyhn)

Kirkerne i Nørre Jernløse og Kvandløse (1) : En Kirkebeskrivelse fra 1862 af J. J. Fyhn

85-120

1945

Jensen, Jens Peter

Den første Folkehøjskoles Begyndelse i Holbæk Amt

121-137

1945

Sørensen, Andrea E.

Aftægtsfolk

138-143

1945

Thomsen, Albert

Pottemagere i Holbæk gennem 300 Aar

144-186

1945

Madsen, Hans C.

Tudestenen i Eskilstrup [: Eskilstrup, Vig sogn]

187-188

1945

 

Fortegnelse over fredede Bygninger i Holbæk Amt

189-190

1945

Thomsen, Albert

Litteratur-Oversigt

191-192

1946

Olsen, Wolmer

Bondecirkulæret af 8. November 1845 : Nogle Træk fra dets Udstedelse og dets Følger for Holbæk Amts Bønder

5-37

1946

Simonsen, Povl

Stenalderbopladsen i Gislinge Lammefjord

38-61

1946

Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen

Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (4)

62-99

1946

Madsen, Holger

Marie Villads : En Almuekvinde, som var en Digternatur

100-114

1946

Nielsen, Salomon

Gaardejer Niels Nielsen, Ørslev : I Hundredaaret for hans Fødsel

115-138

1946

Mathiassen, Therkel

Holbæk Amts Herregaarde gennem de sidste halvthundrede Aar

139-146

1946

Fyhn, Hans

Kirkerne i Nørre Jernløse og Kvandløse (2)

147-180

1946

Antonsen, Jørgen

”Den store Glædesfest” i Ulkestrup 1845 : Et Hundredaarsminde

181-188

1946

Møller, J. S.

Historisk Samfund ved en Milepæl

189-191

1946

Thomsen, Albert

Signe Wiggers Hansen †

192

1946

Thomsen, Albert

Litteratur-Oversigt

193-194

1947

Møller, Valdemar

Tingbogen fortæller : Kulturhistoriske Smaatræk fra Holbækegnen i 1600’erne

5-33

1947

Nielsen, Rasmus

Pastor Winsløw og Sejerøboerne

34-50

1947

Fang, Fanny

Barndomsminder fra Orø : Af Christian Poulsens Erindringer fra aarene før ca. 1875

51-73

1947

Hansen, Anton

Fra Fagforeningsbevægelsens første Tid i Holbæk

74-83

1947

Rasmussen, Bent

Af Nordby-Præsternes Optegnelser 1800-1850

84-96

1947

Sørensen, Andrea E.

Uforbeholdne Soldaterminder fra 1864

97-106

1947

Jensen, Niels

Paa Aftægt

107-113

1947

Bruhn, Vilh. (ved F. Elle Jensen)

I Ondløse Møllegaard 1871 : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer

114-127

1947

Jensen, Sophus

De sidste Grundtvigers Gravplade paa Nykøbing Kirkegaard

128-130

1947

Ishøjer, Niels H.

Et Overfald paa Landevejen

131-132

1947

Jacobsen, Fritz

Olden

132-

1947

Thomsen, Albert

En Meddelelse om Røsnæs 1854

135-136

1947

Thomsen, Albert

Frederik Lunn †

137-140

1947

Thomsen, Albert

Litteratur

141-142

1948

Nielsen, Rasmus

Kalundborg-Samsøkredsen under Junigrundloven (1848-66)

5-43

1948

Mathiassen, Therkel

To Bronzealderhøje i Holbæk Amt

44-53

1948

Sørensen, Andrea E.

En Soldatervise fra 1848

54-63

1948

Rasmussen, Bent

Christian Sørensen, Østerby, Samsø - en af Husmandsstandens første Pionerer

64-92

1948

Thomsen, Albert

Jens Peter Jensen, Høng †

93-95

1949

Lundøe, J. P.

Ved Tissøens Bredder : Fuglede Sognekald og Sogneforhold

5-57

1949

Hansen, Georg

En Lærereksamen i Egebjerg 1758

58-63

1949

Hansen, Anton

Fattiggården i Holbæk

64-74

1949

Olsen, Christian

Til Høstgilde for 60 Aar siden

75-79

1949

Rasmussen, Bent

Hønsepold - og ”at hønse”

80-84

1949

Thomsen, Albert

En Soldaterbog fra 1849 [: tilhørende Peter Larsen, Vinstrup]

85-93

1949

Schmidt, August F.

Præsten Thomas Lyngbye, Hørby

94-97

1949

Møller, Valdemar

Da Kirkeklokken kom tilbage til Sejerø

98-100

1949

Nielsen, Rasmus

Tinghuse i Odsherred

100-102

1949

Sørensen, Andrea E.

Da ”Christian den Ottende” sprang i Luften

102-103

1949

Nielsen, Rasmus

Kro i Havnsø Mølle 1814

103-104

1949

Sørensen, Andrea E.

Da Kanonen paa Middelgrunden kunde skyde

104-105

1949

Madsen, Holger

Marie Villads : Lille Efterslet

105

1949

Thomsen, Albert

En Skræddersvend presses til Rytter

106

1949

Thomsen, Albert

Litteraturoversigt

107-108

1950

Thomsen, Albert

Jens Schou Christensen Møller 1865-1950 †

5-11

1950

Jessen, Johs. C.

Fra de første Landsbyskolers Tid : Skoler og Skoleholdere i Helsinge og Drøsselbjerg Sogne 1739-1814

12-52

1950

Gørges, G.

Professor Jens Henrik Larsens Selvbiografier

53-62

1950

Bahn, Niels Chr.

I Engene omkring Lodskoven

63-73

1950

Rasmussen, Bent

Apoteker og Apotekere paa Samsø

74-89

1950

Olsen, Christian

Høstgilde paa Algistrup og andre Folkeminder

90-102

1950

Thomsen, Albert

Litteraturoversigt

103-104

1951

Jensen, F. Elle

Minder fra Ubby Præstegaard : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer

5-21

1951

Foss, Gunnar

Af en gammel Kunstners Erindringer : maleren Harald Foss’ Studieophold paa Refsnæs og Asnæs og Bramsnæs

22-32

1951

Christensen, P. Rønn

Sandby før udskiftningen (Kundby sogn, Tuse herred)

33-49

1951

Garboe, Axel

Grevinge Kirke - og det første medicinsk-naturhistoriske Museum i Danmark

50-59

1951

Jensen, Niels

En Tvillinggaard i Hellestrup

60-65

1951

Nielsen, Rasmus

Havnsø Kro 1801-1951

66-80

1951

Rasmussen, Bent

Samsø borge

81-85

1951

 

Krigergrave og Mindeplader fra Treaarskrigen

86-88

1951

Sørensen, Andrea E.

Fra Tveje Merløse Kirke

88-89

1951

Jacobsen, Fritz

Fra Udskiftningstiden

89-90

1951

Olsen, Christian

Høstgilde paa Hagestedgaard i 1890’erne

90-91

1951

Ellekilde, Hans

En ung Samsøpræst skriver Brev til sin Søster

91-94

1951

Thomsen, Albert

Til St. Boels Dags Marked i Nykøbing

94

1951

Thomsen, Albert

Litteratur-Oversigt

95

1952

 

Overlærer Albert Thomsen †

1-4

1952

Lindhardt, P. G.

Et bidrag til Indre Missions ældste historie

5-28

1952

Hansen, Alfred

Lidt om Holbæk Skolevæsen 1888

29-36

1952

Fang, Fanny

Af Familien Borchs Saga

37-55

1952

Olsen, Christian

Ole Jensens Optegnelser om hans Spillemandsvirksomhed

56-63

1952

Akselbo, Viggo

De to Mindestene for Freden og Friheden 5. Maj 1945 i Nr. Asmindrup Sogn

64-72

1952

Larsen, Vilh. Z.

Trofast venskab mellem husmand og gårdmand

73-77

1952

Møller, C. E.

Kirketyverierne paa Samsø 1851

78-87

1952

Kolbye, V.

Afskrift af et Brev fra Herredsfoged Ad. Meinert, Holbæk, af 18. Oktober 1879 til Justitsraad Kolbye, Stenhus

88-89

1952

Pedersen, J. P.

En mærkelig Præst i Føllenslev

89-90

1952

Rasmussen, Anna

Medaillefest paa Røsnæs

90-91

1952

Thomsen, Albert

Litteratur-Oversigt

92-94

1953

Christiansen, Niels A.

Forfatterem Albert Thomsen

1-10

1953

Gyde-Pedersen, Mette & Birgit Ried

Bibliografi over Albert Thomsens Skrifter 1904-1952

11-32

1953

Henningsen, Henning

Kirkeskibe i Holbæk Amt

33-49

1953

Bendixen, Erik

En nordvestsjællandsk storhøj fra Yngre Bronzealder [: på Gedebjerg ved Kundby]

50-80

1953

Tholle, Johannes

Flora og folketro især i Holbæk amt

81-115

1953

Rasmussen, Bent

Vilkårene for en samsk gårdfæster og husmand

116-123

1953

 

Mindre Meddelelser [: om skrin i Fårevejle Kirke og bykæp i Eskilstrup]

124-125

1954

Jessen, Johs. C.

Kalundborg skolevæsens historie indtil 1850

5-39

1954

Bay-Hansen, Viggo

Niels Hansen-Risegaard

40-55

1954

Jensen, F. Elle

Kirkelige Forhold paa Samsø i ældre Tid

56-72

1954

Andreasen, Helge

Tølløse slot

73-78

1954

Rasmussen, Bent

Skolevæsenet på Samsø

79-98

1954

Olsen, Gunnar

Bønderne i Holbæk amt for 200 år siden

99-104

1954

Olsen-Torpelund, Christian

Kgl. Operasangerinde Margrethe Boeck-Lendrop

105-116

1954

Jensen, Sophus

Rids af Nykøbing skolevæsens historie

117-133

1954

Sørensen, Viggo (ved Olaf Andersen)

Møllerliv omkring århundredskiftet

134-144

1954

Myrhøj, Anna

En Episode fra Krigen med England 1807-14

145-149

1954

 

Historisk Samfund i 1953

150

1955

Rasmussen, Bent

Adolf Burchardi : født 1829 - død 1891

5-19

1955

Wohlert, Inge

Marknavne i Rørby Sogn

20-42

1955

Nielsen, Rasmus

Fra stavnsbåndstiden i Nordvestsjælland

43-68

1955

Rasmussen, Bent

Syssel - Amt- Birk

69-77

1955

Jensen, Sophus

Da det gamle Nykøbing brændte

78-87

1956

Nylev, Eskild

Historisk Samfund for Holbæk amt 50 år

5-7

1956

Rasmussen, Bent

Højskoleforstander Povl Hansen 1856-1934

8-11

1956

Christensen, Viggo

Barn, læredreng og ungsvend i Holbæk i slutningen af forrige århundrede

12-23

1956

Christensen, P. Rønn

Tuse herreds ting og retterstedet Drusebjerg

24-40

1956

Fussing, Hans H.

Et mord og dets problemer 1648

41-55

1956

Rasmussen, Bent

Skolevæsenet på Samsø (1)

56-95

1956

Petersen, Erling

Kundby sogns skolekrønike

96-148

1956

Andersen, Christian

To Røsnæs-fiskere

149-156

1956

Rasmussen, Bent

En gammel chirurgius på Samsø

157-158

1956

Rasmussen, Bent

En bispevisitats

159-162

1957

Kaarsted, Tage

Tøffel-”tyven” : En 100 år gammel justitssag fra Løve Herred

5-15

1957

Johansen, Axel

Slægten Winstrup 1804-1880

16-19

1957

Green-Larsen, Børge

Asminderup jagtgård [: ved Nørre Asmindrup]

20-23

1957

Østergaard, Jens

Løvenborg slotshave og dens gartnere, J.G. Scherg og søn, gennem 65 år, 1756-1818

24-35

1957

Mikkelsen, Christian

Lidt om Grundtvigs mødrene slægt

36-62

1957

Rasmussen, Bent

Kristjan Pedersen 1857-1957 : gårdejer, folketingsmand, landbrugsminister

63-80

1957

Jensen, Sophus

Nykøbings stadsmusikanter og Odsherreds gamle spillemænd - samt datidens danse og dansestuer

81-93

1957

Nielsen, A. Strange

Trille påskeæg i Ordrup skov

94-96

1957

Andersen, Victor

”Manden med skægget” : Jens Schmidt Bjerrum : Lærer i Lunderød v. Tølløse, 1862-1890

97-104

1957

Andersen, Victor

”Hr. Lars” : En Tølløsepræst for ca. 200 år siden

105-106

1958

Lidøe, Jens Torbensen (ved Erik Dal)

Ondløse Kirchis Beskrivelse [: Undløse]

5-14

1958

Dal, Erik

Jens Torbensen Lidøes digt ”Ondløse Kirkes Beskrivelse”, 1736

15-23

1958

Jørgensen, Ove Bruun

Undløse kirke og dens restaurering 1955-57

24-49

1958

Lunn, C. D. O.

En Herregaardshistorie : Knabstrup, Sdr. Jernløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt

50-95

1958

Rasmussen, Bent

Samsø Skolevæsen (2)

96-119

1959

Nielsen, Poul

Den gudelige vækkelse i Holbæk amt

5-60

1959

Madsen, Jakob

Møller Carl Hansen, Marke

61-65

1959

Petersen, Erling

Provst Benzon i Kundby

66-79

1959

Olsen, Christian

Den kloge kone i Reerslev

80-83

1959

Olsen, Christian

Kgl. Kapelmusikus Frederik Marke

84-96

1959

Olsen, Christian

Maleren Jens Vige

97-105

1959

Mikkelsen, Christian

Mads Bødker og ridefogeden

106-117

1959

Andersen, H. Flensted

Frydendal kirkes 500 års jubilæum

118-124

1959

Rasmussen, Bent

Samsø skolevæsen (3)

125-147

1959

Müllertz, Mogens

Hvideslægten

148-164

1960

Rasmussen, Bent

Samsø

5-35

1960

Søgaard-Larsen, E.

Hollænderne paa Røsnæs

36-43

1960

Olsen, Christian

Kgl. Kapelmusikus Kristian Sandby

44-60

1960

Jensen, F. Elle

Frivillige Menighedsraad i Holbæk Amt

61-73

1960

Bencard, Mogens

Om Kalundborg Kirke

74-104

1960

Rasmussen, Bent

Skolevæsenet på Samsø (4)

105-125

1961

Lunn, C. D. O.

Knabstrup og dets Ejere (1)

5-83

1961

Olsen, Christian

Kgl. Kapelmusikus Chr. Petersen

84-95

1961

Kaarsted, Tage

En skiftesag

96-101

1961

Andersen, Christian

Fra Bondefogedens Gaard i Rørby

102-109

1961

Rasmussen, Bent

Træk fra Samsø under Engelskkrigen

110-119

1961

Ebbesen, M. A.

Om Sæbygårds fæstevæsen

120-132

1962

Lunn, C. D. O.

Knabstrup og dets Ejere (2)

5-41

1962

Mikkelsen, Christian

En statsspekulation med alvorlige følger for mange bønder

42-59

1962

Madsen, Jacob

Maren Jensdatter [af Gislinge og Sandby]

60-61

1962

Myrhøj, Anna

Jomfru Rabens Gaard [Kalundborg]

62-66

1962

Pedersen, Peder

Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1880 (1)

67-117

1963

Rasmussen, Bent

Billedsnidere fra Samsø

5-19

1963

Pedersen, Peder

Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (2)

20-52

1963

Johannsen, Willy

Et gravfund i Højby Kirke

53-66

1963

Lunn, C. D. O.

Knabstrup og dets Ejere (3)

67-101

1963

Jensen, Sophus

Tre jydske brødres vidunderlige redning : Ombord på linieskibet ”Prins Christian Frederik” i kampen ved Sjællands Odde den 22. marts 1808

102-110

1964

Jørgensen, Ove Bruun

Lokalhistorikeren Sophus Jensen, Nykøbing †

5

1964

Jensen, Sophus

De gamle veteraner har været nogle hårde halse [fra de slesvigske krige]

6-10

1964

 

Nogle minder fra krigen 1864

11-21

1964

Janssen, Inuk Luplau

Pastor Julius Theodor Borup 1814-1904 [Skamstrup]

22-36

1964

Lunn, C. D. O.

Knabstrup og dets Ejere (4)

37-74

1964

Pedersen, Peder

Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (3)

75-100

1965

Lundgaard, Niels

Eskild Nylev in memoriam †

5-6

1965

Calov, Bent G.

Thorkil Sestoft in memoriam †

7-8

1965

Jensen, Sophus

Da Nykøbing borgervæbning marcherede til Sjællands Odde

9-11

1965

Myrhøj, Anna

Gammel Gaard i Adelgade [Kalundborg]

12-24

1965

Mikkelsen, Christian

Udskiftningen af krongodset i Odsherred

25-44

1965

Pedersen, Peder

Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (4)

45-72

1965

Lunn, C. D. O.

Knabstrup og dets Ejere (5)

73-116

1965

 

Af breve om rettelser til årbogen

117-118

1966:1

Jørgensen, Ove Bruun

Jakob Madsen in memoriam †

5-6

1966:1

Lunn, C. D. O.

Knabstrup og dets Ejere (6)

7-60

1966:1

Rasmussen, Bent

Herregården Sannholm på Samsø

61-63

1966:1

Pedersen, Peder

Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (5)

64-98

1966:2

Danø, Knud P.

Om veje og vejadministration i Holbæk amt indtil 1942

5-156

1967

 

Redaktør Bent Rasmussen in memoriam †

5-6

1967

Bugge, G. N.

Niels Rolsteds breve fra 1846-1854

7-74

1967

Lunn, C. D. O.

Knabstrup og dets Ejere (7)

75-120

1968

Mikkelsen, Christian

Fra grøftegraver til landmand på Lammefjorden

7-27

1968

Maltesen, Asbjørn

Fornemmelig angående Sejrø og Grundtvigs slægt dersteds

28-38

1969

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Et kakelfund fra Thorupgården [ved Holbæk]

5-13

1969

Nielsen, Th.

En erindringsbog fra Føllenslev-Særslev : Murermester Peder Gretham Dandanell 1819-1912

14-42

1970

Hornshøj-Møller, Stig

Korbuemalerierne i Gørlev : Et tolkningsforsøg

5-13

1970

Vangslev, Thorvald

Omkring Vestsjællands Tingsted [Løve]

14-26

1970

Højberg, Kr. J.

Lerchenborg

27-64

1971-72

Kaaber, K. G.

Kammerherre I. Estrup 75 år

6-8

1971-72

Ramskou, Thorkild

Cirklerne ved Birkendegård

11-18

1971-72

Thrane, Henrik

En bronzealderbygd omkring Jyderup Skov i Odsherred

19-40

1971-72

Rieck, Flemming R.

Bronzer fra Vognserup Enge

41-54

1971-72

Jørgensen, Mogens Schou

Nye helleristningsfund i Holbæk amt

55-86

1971-72

Thrane, Henrik

En sten med friske skåltegn fra Holløse, Kvanløse sogn

87-96

1971-72

Thrane, Henrik

En bortpløjet gravhøj fra ældre bronzealder på Damgård, Ny Hagested

97-106

1971-72

Eskildsen, Lise

Holbæk Amts bronzealderlurer

107-122

1971-72

Panduro, William

Om bomærket på første side

123-124

1973

Estrup, Iakob

O. Bruun Jørgensen 50 år

7-8

1973

 

Signalement: Hesselø

11-14

1973

Skaarup, Jørgen

Hesseløs stenalderbosættelse

15-28

1973

Jørgensen, Mogens Schou

En yngre bronzealders celt fra Hesselø

29-36

1973

Refstrup, Ole

Træk fra Hesseløs historie

37-66

1973

 

Signalement: Nekselø

67-70

1973

Christensen, J. L. Østergaard

Oldsager fra Sejerø, Nekselø og Hesselø

71-80

1973

 

Signalement: Sejerø

81-84

1973

Liversage, David

Sejerøs forhistorie

85-122

1973

Jeppesen, Else-Marie

Om ”at have dag” på Sejerø

123-130

1973

Rørbech, Ellen

Litteratur om Hesselø, Nekselø og Sejerø

131-135

1974

Jørgensen, Ove Bruun

Tølløse navnets historie

9-12

1974

Hansen, Ulla Lund

Kvarmløse-graven

13-24

1974

Klejs, Johan

Sognekirke og kirkesogn [Tølløse]

25-34

1974

Pertl, Hans Christian

Jernbanens anlæg

35-40

1974

Nielsen, N. P.

Tølløse stationsby 1874-1940

41-58

1974

Nielsen, J. Chr.

Handel, håndværk og industri [Tølløse]

59-66

1974

Dall, Bodil

Den kommunale skole [Tølløse]

67-78

1974

Binzer, Knud

Sejergaardsskolen, kostskolen TMR Tølløse

79-90

1974

Anhøj, Niels

Tølløse baptistmenighed

91-102

1974

Anhøj, Niels

Baptisternes skoler [Tølløse]

103-112

1974

Olsen, Valdemar

Indre Mission i Tølløse

113-122

1974

Frederiksen, Milla

Den grundtvigske bevægelse [Tølløse]

123-128

1974

Frandsen, Niels Hemming

Til- og fraflytninger i Tølløse

129-135

1974

Estrup, Iakob

Amtsborgmester J. H. Monrad in memoriam †

141

1975

Bernhardtsen, Torben B.

En omvendt og distal flække-høvlskraber af særlig høj karat [ved Aagaard, Gørlev sogn]

11-14

1975

Ebbesen, Klaus

En pottemager fra stenalderen [Olstrupgård, Bregninge sogn]

15-20

1975

Thrane, Henrik

Nyt fra et dunkelt afsnit af Odsherreds fortid

21-40

1975

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Træk af herregården Tølløses historie

41-62

1976

Estrup, Iakob

K. G. Kaaber 65 år

6-8

1976

Bendixen, Kirsten

Mønternes vidnesbyrd : Numismatik - arkæologi - historie

21-32

1976

Jørgensen, Mogens Schou

En herregårdssamling : Oldsagssamlingen på Lerchenborg

33-42

1976

Bendixen, Erik

En våbenøxe fra tidlig bronzealder [Svinninge, Tuse herred]

43-62

1976

Hansen, Ulla Lund

En af de ypperste - en rig romertidsgrav fra Bennebo Mark

63-76

1976

Ramskou, Thorkild

Gravfund eller skattefund? [Lerchenborg]

77-88

1976

Galster, Georg

Valdemarus Primus

89-108

1976

Andersen, John

Mønterne fra Næsholm

109-114

1976

Jensen, Jørgen Steen

Mønter fra kirkegulvene i det gamle Holbæk amt

115-130

1976

Jørgensen, Ove Bruun

Et møntfund på tårnloftet i Undløse kirke

131-134

1976

Lindahl, Fritze

Et tro hjerte er en krone i verden : Skeer fra Christian IV’s tid

135-150

1976

Piø, Iørn

Sagn om sandhedskilde [kongeløsesagn og Niels Bohr]

151-156

1976

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Et haveanlæg fra det 18. århundrede [Eriksholm]

157-166

1976

Waagepetersen, Christian

Kalundborgs Borgervæbning

167-182

1976

Christensen, J. L. Østergaard

Holbeks Borgerlige Skievesküdning

183-202

1976

Christiansen, Niels A.

Museumsformidling : Forventninger og muligheder

203-212

1977

Munksgaard, Elisabeth

En guldhalsring fra Nordvestsjælland [Tissø]

7-20

1977

Jørgensen, Marie-Louise

Ugerløse Kirke

21-52

1977

Jørgensen, Ove Bruun, Svend Jørgensen, Knud Rosenlund & Birgitte Bruun Jørgensen

Udgravning i Søndersted Kirke

53-93

1977

Frydendahl, Ellen

Udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1976

94-97

1978

Hansen, Iger Stig

Kalundborg 1645

7-86

1978

Leffers, Gerda Thastum

Marknavnene på Reersø (1683/1807)

87-108

1978

Mogensen, Margit

Omkring Asnæs Brugsforening : En analyse af forhandlingsprotokollerne 1869-1935

109-127

1979-80

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Tanker omkring en 75 års dag

7-8

1979-80

Wolter, Birgitte Bruun

Historisk Samfund for Holbæk Amt - et eksempel på dansk lokalhistorie i det 20. århundrede

9-34

1979-80

Beyer, Flemming, Tony Bødtker Munch & Jørgen Ganshorn Nielsen

Hørby kirke - En bygningshistorisk redegørelse

35-79

1979-80

Andersen, Knud

Har de mesolitiske folk i Åmosen været kejthåndede - eller?

80-93

1981

Ebbesen, Klaus

Bronzealderens offerfund af flinteredskaber [Ludvig Zincks samling]

7-20

1981

Hauschild, Kirsten & Lars Jørgensen

En ældre romersk jernalders gravplads i Asnæs, Odsherred

21-32

1981

Sellevold, Berit

Menneskeskeletterne fra Asnæs-gravpladsen I. Køn, alder og arvelige træk

33-38

1981

Bennike, Pia

Menneskeskeletterne fra Asnæs-gravpladsen II. Sygdomsforhold

39-46

1981

Ganshorn, Jørgen

Aunsøgård og Aunsø Kirke : Bygningshistorie og sammenhæng

47-66

1981

Frandsen, N. H.

Mordbrand, hjul og stejle [Anne Andersdatter og Malteskro, Ågerup sogn, 1824]

67-86

1981

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Knabstrup keramik

87-98

1981

Frydendahl, Ellen

Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1979-1980

99-104

1982

Ebbesen, Klaus

Flintflækker som offergave [Høng, Ulstrup og Røsnæs]

7-26

1982

Rask, Sven

Admiral Span og hans begravelse 1695 [Hørbygård]

27-40

1982

Thomsen, Birger

Vraget af Prins Christian Frederik ved Sjællands Odde

41-49

1982

Jacobsen, Jan Steen

Minder fra et søslag [ved Sjællands Odde]

50-68

1982

Frydendahl, Ellen

Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1981

69-74

1983

Thrane, Henrik

Lidt graveri i en af Sekshøjene i Højby sogn

7-18

1983

Poulsen, Bjørn

Adelsgårde i Odsherreds senmiddelalder

19-33

1983

Ganshorn, Jørgen

Bygningsregistrering i Kalundborg

34-38

1983

Lampe, Jens

Tidsmåling, ure og urmagere i Holbæk amt

39-68

1983

Rasmussen, Thorvald

Om malerarbejde i forgangen tid

69-77

1983

Frydendahl, Ellen

Et udvalg af litteratur om Holbæk amt 1982

78-83

1984

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth

Brobygning omkring Holbæk : Mindesmærker opført af mindesmærker

7-25

1984

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Forpagtere på Eriksholm

26-45

1984

Ravn, Helle

Der bor en bager [i Odsherred]

46-61

1984

Frydendahl, Ellen

Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1983

62-71

1985

Kempfner-Jørgensen, Lars & David Liversage

Mere om Sejerøs forhistorie : En stenalderboplads, et kulthus og et flintværksted

7-27

1985

Bennike, Pia & Klaus Ebbesen

Stenstrupmanden

28-39

1985

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth

Vildtbanepæle i Ods herred

40-55

1985

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Et par prospekter fra nogle af Holbækegnens større gårde

56-61

1985

Frydendahl, Ellen

Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1984

62-70

1986

Ebbesen, Klaus

Offerfundet fra Vejleby

7-23

1986

Korsgaard, Peter

Byggeri og konjunkturer i Holbæk 1800-1850 - belyst gennem en undersøgelse af Ahlgades nordside

24-57

1986

Rønne, Ida

Barndomsminder om et gammelt hus og dets beboere [Udby]

58-66

1986

Frydendahl, Ellen

Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1985

67-74

1987

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Kammerherre Iakob Estrup in memoriam 1897-1987 †

7-8

1987

Gebauer, Anne Birgitte

Langdyssen i Asnæs Forskov

9-24

1987

Korsgaard, Peter

Mellem trevangsbrug og udskiftet enkeltlod [Merløse og Tuse herreder]

25-49

1987

Christensen, Dan Charly

”… med Overtalelse eller Opmuntring” : Det økonomiske Selskab i Holbæk Amt fylder 175 år

50-70

1987

Korsgaard, Peter

Andelsmejerier i Holbæk Amt - en billedserie

71-84

1987

Frydendahl, Ellen

Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1986

85-94

1988

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Ingeniør Søren Gregersen in memoriam †

7-8

1988

Rasmussen, Holger

Traditionsbundet fiskeri fra Reersø

9-38

1988

Larsen, Dorte

Læseforeningen i Sonnerup

39-52

1988

Carlsen, Dorthe Haahr

En køretur i historien [fra Tuse via Eskebjerg og Bjergsted til Butterup]

53-70

1988

Frøkjær-Jensen, Ida

Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1987

71-82

1989

Hinsch, Connie

En profil gennem Kalundborgs højmiddelalder

7-16

1989

Christensen, J. L. Østergaard

En tur gennem byen - lidt løst og fast om gamle bygninger i Holbæk

17-42

1989

Carlsen, Poul E.

Af Butterup sogns historie

43-56

1989

Olsen, Karen B.

En stationsby bliver til - Høng set gennem fotografens linse

57-70

1989

Frøkjær-Jensen, Ida

Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt

71-80

1990

 

Antikvar J.L. Østergaard Christensen 60 år

7-10

1990

Koch, Hanne Dahlerup

Jakobspilgrimme fra Holbæk

11-26

1990

Larsen, Ejnar

Knabstrup og Vented vandmøller

27-34

1990

Frandsen, Niels Hemming

Hørby og Udby Forbrugsforening 1874-79

35-44

1990

Korsgaard, Peter

Holbæk Kjøbstads Forening til Fremme af Arbejdernes Alderdomsunderstøttelse

45-51

1990

Kryger, Caroline

Minder fra det gamle konditori [i Holbæk]

52-70

1990

Antvorskov, Elisabeth

Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1989

71-79

1991

Hinsch, Connie

Borgerne fra Frandz Kelsmeds kæmnerregnskab, Kalundborg 1554-55

7-32

1991

Germann, Marianne

Branden på Skellebjerg skole 1791

33-50

1991

Fredslund, Tage

Tølløsegård set med grev Schulin-Zeuthens kamera

51-66

1991

Holm, Johannes

Da der var sogneråd til - erindringer fra Højby sogneråd

67-83

1992

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Sten i havegærderne [Eriksholm og Torup]

7-14

1992

Carlsen, Poul

Den uundværlige skov - om bondens afhængighed af herremandens skov i slutningen af 1700-tallet [Løvenborg og Vognserup]

15-26

1992

Frandsen, Niels Hemming

Et par bissekræmmere [

27-32

1992

Frandsen, Niels Hemming

Gudmindrup Brugsforening - de første år

33-46

1992

Nielsen, Ib

En radikal pioner og hans tid [Hans Peder Nielsen, St. Merløse]

47-58

1992

Nielsen, Hanne Rimmen

Kvindevalgretsforeningen for Kalundborg og Omegn 1907-15

59-88

1993-94

Roesdahl, Harald

Den Hempelske Glassamling på Anneberg

5-133

1993-94

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Ejere af Anneberg

134-148

1993-94

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Porcelænet i Anneberg-Samlingerne

149-151

1993-94

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Udstillingerne på Anneberg

152-154

1993-94

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Sognepræst Ove Bruun Jørgensen in memoriam †

155

1995

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

En smørskål fra Kastrupfabrikken på Stenstrup Museum

7-12

1995

Larsen, Christian

Fattigforsorg for 200 år siden : Undersøgelse af det offentlige fattigvæsen i Egebjerg sogn 1780-1800

13-39

1995

Høyrup, Lise

»»Dumme klodsede Kvinder« kunne udføre det skønneste haandarbejde« : Om Andrea E. Sørensen - en folkemindesamler på Holbækkanten

40-52

1995

Korsgaard, Peter

Et par forsvundne landsbyer ved Holbæk [Springstrup og Sorte Torup]

53-76

1996

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

Om kakkelovne og et fund fra Tuse Næs

7-14

1996

Larsen, Christian

Fattiggårdbevægelsen i Holbæk Amt - belyst ved Højby sogns fattiggård i Nygård 1878-1912

15-40

1996

Krogh, Sigurd

Kalundborg Biblioteksforening 1920-1973

41-47

1996

Jacobsen, Jan Steen

Kystkultur : En undersøgelse af fiskeriet ved Sj. Odde og Isefjorden

48-63

1996

Philipsen, Vibeke

Snyltere eller værdige trængende : Lov om alderdomsunderstøttelse i  Holbæk Amt - tilblivelse og administration

64-80

1996

Blumensaadt, Peter

Fra Aagerup til Lyngby : På inspirationsrejse i 1910

81-90

1997

Steensberg, Axel

J.L. Østergaard-Christensen som medarbejder i 1950-60’erne

9-14

1997

Christiansen, Niels A.

Museumsinspektør gennem en menneskealder : J.L. Østergaard Christensen og Holbæk Museum

15-28

1997

Larsen, Christian

Med biskopperne på visitats : Biskopperne Peder Herslebs og Ludvig Harboes indberetninger om visitats i Merløse og Tuse herreder 1741-1751

29-50

1997

Mikkelsen, Jørgen

Snedkerens kunder : Håndværk og handel i Holbæk og omegn, belyst gennem to regnskabsbøger fra 1700-tallet

51-78

1997

Bahn, Leif

Klosterstræde 18 - Holbæks gamle rådhus

79-93

1997

Iversen, Ella Breinholt

Kommunalreformen i Merløse-Tuse herreder anno 1970

94-110

1997

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen

En tak fra Historisk Samfund

111-114

1998-99

Johansen, Marianne

Hviderne i Nordvestsjælland

9-34

1998-99

Pedersen, Lisbeth & Niels Hartmann

Klosteret i Kalundborg og kongelig opfindsomhed

35-50

1998-99

Engberg, Niels

Borren og Næsholm - to eksempler på dansk borgbyggeri

51-62

1998-99

Rensbro, Henriette

Byggeskik i Odsherred i middelalder og renæssance

63-72

1998-99

Jensen, Jørgen Steen

Trekronermønten og skattefundet fra Algade, Nykøbing Sjælland : en reaktion på mordet på Erik Glipping?

73-76

1998-99

Koch, Hanne Dahlerup

Livet i Holbæk i middelalderen

77-92

1998-99

Asmussen, Else

Til Jørgen Ahlefeldt-Laurvig på 75-års dagen den 29. november 1999 - med bibliografi 1964-1997

93-96

2000

Pedersen, Lisbeth & Mads Findal Andreasen

“Kurs mod det Punkt i Horisonten hvor Solen hver Aften gaar ned” : En udvandrerhistorie fra Sæby sogn i Vestsjælland

9-26

2000

Andersen, Arne Hedegaard

Esterhøj og Ole Olsens Høj [Høve]

27-42

2000

Andersson, Niels Peter, Merete Ettrup, Lene Floris & Morten Gøthche

Lodsbåden - et museumsskib til Holbæk Museum

43-56

2000

Høyrup, Lise

“I de voksnes hænder” : En udstilling om børns vilkår de sidste 200 år udarbejdet af lokalarkiver i Vestsjællands Amt

57-68

2000

Rasmussen, Knud

Slaget ved Svold/Sejerø år 1000

69-78

2001

Dehn, Torben

Den fysiske bevaring af Nordvestsjællands jættestuer

12-20

2001

Thaarup, Holger T.

Fra storgodsdrift til fritidslandskab : et hjørne af Nordvestsjælland

21-34

2001

Pedersen, Lisbeth

Som perler på en snor : kulturmiljøer fra Store Åmose til Storebælt

35-66

2001

Jacobsen, Jan Steen

Et søfarende folk og et kystmiljø i Sejerøbugten : om kulturmiljø og maritime bevaringsinteresser på Sejerø i Nordvestsjælland

67-88

2001

Korsgaard, Peter

Godset som kulturmiljø

89-99

2001

Pedersen, Margit Baad

Stationsbyer

100-108

2001

Sorenius, Peter

Bygningsbevaring som nødvendigt supplement til bygningsfredning

109-120

2002

Pedersen, Lisbeth & Mads Findal Andreasen

Vestsjællændere i den amerikanske borgerkrig - fra asken i ilden

9-27

2002

Floris, Lene

Bygmesterskolen ved Holbæk

28-36

2002

Korsgaard, Peter

En bølge trækker sig tilbage… - afviklingen af tre andelsmejerier syd for Holbæk

37-53

2002

Hartmann, Niels

Kaldred - en landsby lagt i grus

54-59

2002

Dahlerup, Marie & Lene Floris

Præstegården i Asnæs - gamle minder

60-68

2003

Pedersen, Lisbeth & Niels Poul Dreyer

Tissø - offersø, vandreservoir og rekreativ ressource

9-26

2003

Fischer, Anders

Tissø og Åmoserne som trafikforbindelse og kultsted i stenalderen

27-44

2003

Fischer, Anders

En megaøkse fra Tissøs mudderbund

45-49

2003

Jørgensen, Lars & al.

Stormænd, købmænd og håndværkere ved Tissø i det 6.-11. årh

50-65

2003

Stoklund, Marie

Runestenene i Gørlev Kirke

66-75

2003

Albrethsen, Svend E.

Vikingetidsgravpladsen ved Bakkendrup

76-89

2003

Pedersen, Lisbeth

Lunden ved Tissø - Hvidernes herresæde?

90-107

2003

Esmark, Kim

Fromhed og ære - Hvideklanens gaver til Sorø Kloster i 11- og 1200-tallet

108-126

2003

Noe-Nygaard, Nanne & Mikkel Ulfeldt Hede

Tissø, Lille Åmose og Store Åmoses dræningssystem gennem 18.000 år

127-152

2004

Olsen, Palle Bruun

Råd-, Ting- og Arresthuset i Kalundborg

8-20

2004

Jensen, Karin Eklund

Herman Sandby - cellist i Amerika og komponist i Rørvig

21-33

2004

Ebbesen, Klaus

Hellekister fra dolketiden på “Værs Bakke” ved Dragsholm

34-43

2004

Pedersen, Lisbeth

Udlængsel og hjemve - en dansk tømrersvends erfaringer som indvandrer i USA i begyndelsen af 1900-tallet

44-62

2004

Wickman, Niels

Løvebjerggård - et fund af hesteudstyr fra yngre bronzealder

63-70

2004

Gelting, Hanne & Peter Blumensaadt

Orø-Holbækfærgefarten gennem 150 år

71-86

2004

Christiansen, Hans Guldager & Birger Prehn

Kalundborgs gamle kulturplanter på museum

87-96

2004

Andersen, Arne Hedegaard

Stubberup - en anløbsplads ved Lammefjorden

97-122

2004

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig

Kirkerne på Tuse Næs - Variationer i middelalderens kirkebyggeri

123-154

2005-06

Furdal, Kim

Et lokalhistorisk Manifest - Aarbog for dansk kulturhistorie 1891-1900

9-34

2005-06

Fischer, Anders & Anne Birgitte Gotfredsen

Da landbruget kom til Nordvestsjælland - Tidlig tamkvæg i Åmosen

35-54

2005-06

Kaul, Flemming

Billeder fra en svunden tid - Glimt fra bronzealderen i Nordvestsjælland

55-98

2005-06

Engberg, Niels

Ødekirker og middelalderen i Nordvestsjælland

99-130

2005-06

Andersen, Mette Lund

Øl, ost og tærskeværker - fokus på industrihistorie i Nordvestsjælland

131-144

2005-06

Blumensaadt, Peter

Fra Holbæk Amt til Nordvestsjælland - Historisk samfund igennem 100 år

145-154

2007

Gebauer, Anne Birgitte & T. Douglas Price

Ertebølle-pladsen Smakkerup Huse

9-28

2007

Hedegaard, Ken Ravn & Lise Holm

Brynshøj i Højby - en gravplads fra 8. til 10. århundrede

29-56

2007

Busch, Jørgen Junge

Er oldkirken orienteret øst-vest?

57-62

2007

Pedersen, Lisbeth

Vestborgen og Lindegården i Kalundborg - 100 med ildsjæle, mæcener og bevaring - hvad vil vi i fremtiden?

63-94

2007

Høyrup, Lise

Med barkede barnehænder - Børnearbejde i Viskinge i 1920’erne

95-100

2007

Larsen, Finn & Peter Korsgaard

Tre højmoser i Undløse og Søndersted sogne

101-114

2007

Kalsbøll, Peter

Odder i Åmosebassinet gennem mere end 10.000 år

115-122

2007

Olsen, Børge Geert

Vokset op med Historisk Samfund - fortællingernes fascination

123-128

2008

Pedersen, Lisbeth

Store Åmose - brændselslager, spisekammer og offermose

11-42

2008

Aaby, Bent & Nanna Noe-Nygaard

St. Åmoses natur- og landskabsudvikling siden bronzealderens begyndelse

43-60

2008

Wickman, Niels

Skeldal 2 - en boplads fra Maglemosekultur

61-68

2008

Fischer, Anders & Lisbeth Pedersen

Jagt og falskneri ved Åmosen

69-76

2008

Christoffersen, Jørgen

Åmoserne - arkiver som arkæologisk arbejdsmark

77-86

2008

Korsgaard, Peter

Åmoserne set fra oven

87-102

2008

Andersen, Anne-Mette M.

Fra skur til slot

103-114

2008

Andersen, Anne-Mette M.

Børnehaven på Bodal

115-138

2008

Andersen, Anne-Mette M.

Gir’ vand i tørv en god pris?

139-148

2008

Holdt, Ulla

Hverdag på Bodal mose 1940-1945

149-164

2008

Mohr, Jens Christian

Fra udørk til pløjeland - reguleringer af Åmose Å fra 1700-tallet til 1960’erne

165-180

2009

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig & Peder Dam

Nordvestsjællands kystbebyggelse fra vikingetid til ca. 1700

11-45

2009

Ulriksen, Jens

Vikingetidens kystpladser omkring Isefjorden

47-71

2009

Franck, Josefine

Vikingerne ved Kalundborg Fjord

73-89

2009

Ravn, Hans Jeppe

Kalundborg – En befæstning i vand og på land

91-101

2009

Jacobsen, Jan Steen

”Fiskebaaden Flid” af Gundestrup – i dialog med historien

103-121

2009

Jacobsen, Jan Steen

Livet på Gniben og Sjællands Odde – optegnelser fra Fisker Peter Vilhelm Madsen

123-149

2010

Wiil, Pernille Henriette

Mursten med mening – en murstens-ekskursion i Holbæk

11-29

2010

Lund-Andersen, Kirsten

Herregårdshaven på Løvenborg

31-49

2010

Hedegaard, Ken Ravn

Kvinden fra grav N 19 – den tidlige vikingetid i Odsherred

51-83

2010

Hedegaard, Ken Ravn

Forsøg med støbning af vikingetidens ovale bronzeskålspænder

85-95

2010

Andersen, Arne Hedegaard

Senneolitiske hellekister i Odsherred

97-127

2010

Pedersen, Lisbeth & Gudrun Lund

Ulkestrup Mark – Nordvestsjællands Tahrirplads – et fortællested om demokratiets udvikling i Danmark

129-145

2011

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig

Kirker og religiøsitet i middelalderens nordvestsjællandske købstæder [Holbæk, Kalundborg, Nykøbing]

11-35

2011

Andersen, Per

Retspleje og retsinstanser i middelalderens nordvestsjællandske købstæder [Holbæk]

37-61

2011

Olesen, Rikke Steenholt

Købstadens navn - navne i købstaden – Nykøbing Sjælland, Holbæk og Kalundborg

63-83

2011

Bisgaard, Lars

Skt. Knuds gildet og andre gilder i Holbæk og Kalundborg

85-102

2011

Nielsen, Heidi Maria Møller

Holbæk og Kalundborg – Om kronens borge i middelalderens nordvestsjællandske købstæder

107-133

2011

Mortensen, Niels Henrik Junker

Kalundborg og by

135-157

 

 

 

Retur til JGGJ forside