Historia ordinis predicatorum in Dacia

 

Presented, commented and translated by J.G.G. Jakobsen, Centre for Dominican Studies of Dacia, 2007.

 

1x

 

Historia ordinis predicatorum in Dacia is a Dominican chronicle from the middle of the thirteenth century. In regard of its content, it consists of three parts. First part tells the story of the first arrival of Friars Preachers in Scandinavia, and of the first convent foundations in Sigtuna and Lund. Second part presents the first priors provincial. In the third part, the two attempts to establish a convent in Tallinn are described; therefore, the chronicle is thought to originate from Tallinn. At least the second part indicates to have been written in 1261, as it knows about the death of Prior Provincial Absalon, who died on 10 April 1261, but not the name of his successor Fr. Augustin, probably elected around 8 September 1261 (Halvorsen 2002, pp. 223 and 253). As a possible author, at least of the third part, the first prior of the convent in Tallinn, Fr. Daniel, has been suggested (Halvorsen 2002, p. 223).

 

The original manuscript is long lost. A fourteenth-century transcript entitled De ordine Prædicatorum de Tolosa in Dania ann. 1246 propagato was preserved in the Arnamagnæan Collection in Copenhagen until 1728, when it was destroyed in the great city fire. Before that, Thomas Bartholin (1690) had made a transcript of the chronicle for his Collectanea, which was, however, lost in the fire too. Fortunately, a third transcript based on Bartholin’s transcript was saved by the collector and editor Jacob Langebek (†1775) for his ambitious publication series Scriptores Rerum Danicarum, and this version was published by P.F. Suhm in 1783 in SRD vol. V, pp. 500-502, as “Historia Ordinis Prædicatorum seu Dominicanorum in Dania 1216-1246”. In addition, parts of the Historia... has been published in various Scandinavian diplomataria.

              Yet another transcript of the chronicle has survived through the hand of Hans Svanning (1584). He appears, though, to have used the manuscript somewhat freely in his own version “Quomodo ordo prædicatorum venerit in Danicum”, which is preserved in the Royal Library, Copenhagen. In the early twentieth century, Martin Clarentius Gertz (1919) took it upon him to recreate the original chronicle based on the two extant transcripts, and the result was published in Scriptores minores historiæ danicæ vol. II, pp. 370-374, from 1918-20. Whereas the grand master of Dominican history in Scandinavia, Jarl Gallén (1946), used Gertz’ version in his work, later historians tend to be rather critical towards it, as Gertz in some places might have been more creative than just recreative.

              A new attempt to recreate the original manuscript from the transcripts and all later interpretations has recently been carried out by Dominican historian Simon Tugwell OP and published in 1996-2000 with critical comments in Archivum Fratrum Predicatorum vol. 66, pp. 162-164 (part 1), vol. 68, pp. 111-112 (part 3), and vol. 70, p. 87. Shortly after, Tugwell’s version was included in Per Bjørn Halvorsen’s book on Dominikus (Halvorsen 2002, pp. 218-220). The present presentation of Historia... is based on the versions by Langebek and Tugwell, provided with numerous notes to point out differences and various interpretative possibilities, as well as more explanatory comments to the historical information in the chronicle.

 

The chronicle, which is of course written in Latin, has until now been translated to German, French and Norwegian (Scheeben 1927, pp. 364-366; Halvorsen 1995, pp. 249-265; Halvorsen 2002, pp. 220-222).  As far as I am aware, this is the first translation into Danish, which aims to make the chronicle available to a larger Danish audience than hitherto.

 

 

Historia ordinis predicatorum in Dacia

1

Prædikantordenens historie i Dacia

Anno Domini MCCXVI confirmatus est ordo predicatorum de Tolosa. In Hispaniam, Franciam, Lombardiam mittuntur fratres; sed quomodo in Daciam uenerunt est dicendum.

I det Herrens år 1216 blev Prædikantordenen fra Toulouse godkendt. Brødre blev sendt til Spanien, Frankrig og Lombardiet, men hvordan de kom til Dacia, skal nu fortælles.

Anno Domini MCCXIX in festo assumptionis beate uirginis assumpti sunt Bononie ad ordinem duo clerici, frater Simon de Suecia, et frater Nicolaus Lundensis de Dacia.

I det Herrens år 1219, på festen for den salige Jomfrus optagelse, blev to klerke, broder Simon fra Sverige og broder Niels fra Lund i Danmark, optaget i ordenen i Bologna.

Hos primitus misit beatus Dominicus in Sueciam in Siktuniam ciuitatem ad petitionem et instantiam domini Gaufredi, prepositi Sancti Petri Siktunie, euntis ad curiam Romanam pro pallio archiepiscopi Olaui dicti Basetømir. Qui prepositus anno domini MCCXX, beatum patrem Rome inueniens, ab eodem (ut fratres in Sueciam mitterentur impetrauit. Dicti ergo) fratres, de concilio generali Bononie sub beato Dominico celebrato cum eodem preposito missi in Siktuniam, locum ibidem impediente Olauo archiepiscopo supradicto obtinere non potuerunt. Quod attendens dominus Canutus Longus locum eis in Sko assignauit.

 

 

 

2

 

3

4

 

 

5

6

Den salige Dominik sendte dem først til byen Sigtuna i Sverige på indstændig bøn fra hr. Gaufred, provst ved Skt. Peters Kirke i Sigtuna, som var kommet til den romerske kurie efter palliet til ærkebiskop Olov kaldt Basatömir. Provsten mødte den salige fader i Rom i 1220 og bad ham sende brødre til Sverige. De før nævnte brødre blev af generalkapitlet, der blev afholdt i Bologna under den salige Dominik, sendt til Sigtuna sammen med provsten. Der kunne de imidlertid ikke finde noget sted at være, da den nævnte ærkebiskop Olov lagde dem hindringer i vejen. Da hr. Knut Långe hørte dette, gav han dem et sted i Sko.

Eodem anno in festo pasche frater Salomon, natus Arhusie in Iutia, intrauit ordinem Verone in Lombardia. Hic primum constituit ire in Ungariam cum fratre Paulo hic prior erat cuiusdam domus illius regni, sed cum uenissent in Frisacum in Theuthonia, inuenerunt fratres illius domus solatio sacerdotis destitutos. Tunc enim inter eos prior et sacerdos erat, quem satanas expetens cribrauit ad seculum extra­hendo. Unde prior Paulus fratribus compatiens reliquit eis pro priore et sacerdote fratrem Salomonem. Ipse autem in Ungariam profectus.

 

 

 

 

 

I påsken samme år trådte broder Salomon, født i Århus i Jylland, ind i ordenen i Verona i Lombardiet. Han satte sig først for at tage til Ungarn sammen med broder Paulus, som var prior i et kloster i det kongerige, men da de kom til Friesach i Tyskland, fandt de brødrene i klosteret dér uden en præsts omsorg. For tidligere havde der iblandt dem været en prior og præst, som Satan havde lokket tilbage til verden. Prior Paulus følte medynk med brødrene og lod dem få broder Salomon til prior og præst. Selv drog han videre til Ungarn.

Anno autem domini 1221 celebratur secundum concilium generale Bononie a beato Dominico. Huic concilio interfuit dictus Salomon et de eodem misit eum beatus Dominicus ad Waldemarum regem Dacie et Andream archiepiscopum Lundensem cum litteris domini pape et suis.

 

 

 

 

7

Men i det Herrens år 1221 blev det andet generalkapitel afholdt i Bologna af den salige Dominik. Førnævnte Salomon var til stede ved kapitlet, og derfra sendte den salige Dominik ham til Valdemar, Danmarks konge, og Anders, ærkebiskop af Lund, med breve fra hr. paven og sig selv.

Qui transitum faciens per Coloniam domum recepit ibidem. De Colonia uero, quia socium uie uersus Daciam habere non potuit, uenit Parisius et inde cum quodam conuerso Lombardo sibi in socium dato uenit in Flandriam. Illic autem inueniens nauem euntem in Daciam ascendit in eam. Sed insurgentibus tempestate grauissima et nebula densissima, circumlegens Daciam, tandem post dies multos in Noruegia circa partes Nidrosienses applicauit. Non pretereundum puto qualiter in augustiis famulum suum consolatus fuerit adiutor in tribulationibus. Cum enim nauis in mare hinc inde iactaretur et quasi fluctibus operiretur et omnes humano iam destituti auxilio acerbe mortis indicium expectarent et deum toto corde inuocarent, uisit dictus frater Salomon beatum Dominicum, qui eodem anno ad regna migrauerat celestia, nauem ipsam brachiis suis sustentare subleuatam.

 

 

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

 

10

Da han rejste igennem Köln, anlagde han et hus dér. Fordi han ikke fandt nogen rejseledsager til Danmark, drog han fra Köln til Paris og derfra til Flandern sammen med en lombardisk lægbroder, som han havde fået til ledsager. Dér gik han ombord i et skib han fandt, som skulle til Danmark. Men da det kom til voldsom storm og meget tyk tåge, sejlede han udenom Danmark, og efter mange dage landede han i Norge i nærheden af Nidaros. Jeg synes ikke jeg kan undlade at berette om, hvordan han, som er en hjælper i prøvelser, trøstede sin tjener i hans trængsler. For mens skibet blev kastet hid og did på søen, næsten dækket af bølgerne, og alle, hinsides al menneskelig hjælp, ventede på denne bitre dødens dom og påkaldte Gud af hele deres hjerter, så førnævnte broder Salomon den salige Dominik, som samme år var vandret hen til Himmelens rige, holde skibet oppe med sine arme.

Postmodum de Nidrosia, laboribus grauissimis propter uiarum asperitates et maris pericula, auxilio nobilis uiri Skule Iarl, uenit frater Salomon Copendehaafn et ibi dominum archiepiscopum inuenit. Qui, receptis litteris domini pape et beati Dominici et perlectis, fratrem benigne suscipiens eum sic alloquitur: Bene uenisti, utinam in omni ecclesia que est de cura nostra haberemus unum de tali ordine.

 

 

11

 

 

 

12

13

Derefter kom broder Salomon med stor møjsommelighed på grund af ufremkommelige veje og havets farer, ved den ædle hr. Skule Jarls hjælp, fra Nidaros til København, og dér fandt han ærkebiskoppen. Efter at have modtaget og læst brevene fra hr. paven og den salige Dominik, tog han venligt imod broderen og sagde til ham: “Velkommen! Måtte det mage sig således, at Vi i alle kirker, der hører under Vor forvaltning, kunne få en sådan orden”.

Illis temporibus erat in Dacia legatus cardinalis dominus Gregorius de Crescentia. Qui fratrem Salomonem, quia litteratus erat et facundus, sibi associans ipsum in predicationibus suis interpretem habuit. Tandem sequenti anno circa pentecosten, fauente dei gratia et dicto cardinali suggerente, dominus archiepiscopus dedit fratribus Lundis locum anno domini 1221 et edificia fratribus apta construxit. Hoc audito fratres qui missi fuerant in Sueciam uenerunt Lundis ad fratrem Salomonem et alii quamplures qui recepti fuerant Parisius et Bononie, et fratrem Simonem sibi priorem constituunt.

 

14

 

 

 

 

15

 

 

16

På den tid befandt kardinallegaten hr. Gregor de Crescentia sig i Danmark. Han tog broder Salomon som assistent fordi han var både veluddannet og veltalende, og brugte ham som tolk, når han prædikede. Endelig, året efter ved pinsetid, ved Guds nådes hjælp og efter forslag fra den nævnte kardinal, gav hr. ærkebiskoppen brødrene en grund i Lund i det Herrens år 1221 og opførte bygninger egnede til brødrene. Da dette hørtes af de brødre, som var sendt til Sverige, kom de til broder Salomon i Lund, og ligeledes svært mange andre, som var blevet optaget i ordenen i Paris og Bologna, og de valgte broder Simon til deres prior.

Circa idem tempus intrauit ordinem Parisius frater Rano/Ranoldus qui in artibus rexerat et decanus fuerat Roschild et electus in episcopum in eadem ecclesia, qui uadens pro confirmatione ad curiam ueniens Parisius a beato Dominico ad ordinem est receptus. Hic antequam annum compleuit in ordine fit prior prouincialis multis annis prouinciam regens; post quem Analdus duobus annis, post quem Absolon annis uiginti.

17

18

19

 

20

 

21

22

Omtrent på samme tid trådte broder Rano ind i ordenen i Paris, som underviste i de frie kunster og var dekan i Roskilde. Efter at være blevet valgt til biskop i denne kirke, og mens han var på vej til kurien for at blive bekræftet, kom han til Paris og blev optaget i ordenen af den salige Dominik. Inden han havde været ét år i ordenen, blev han provincial­prior og styrede provinsen i mange år; efter ham Analdus i to år, efter ham Absalon i 20 år.

Conuentus Reualiensis per fratres duabus uicibus est receptus. Primo ad petitionis instantiam illustris principis domini Waldemari, regis Dacie, qui per gladium Estones suo ducatui subiugauerat, missi sunt fratres ad maius castrum Reualiense anno Domini MCCXXIX, ubi meta fossata ad aquilonem castri minoris ecclesiam ac alias domos monasterii construxerunt. Hec omnia facta sunt de consilio uenerabilis patris domini Wilhelmi Mutinensis episcopi, tunc temporis in partibus Dacie et Suecie summi pontificis nuncii et legati. Sed quia Estones in operibus fidei rudes et inculti, ad miserabiles ritus infidelitatis proni et procliui, crudeles erant contra personas ecclesiasticas atque seui, nam primum episcopum cum suis clericis occiderunt, inde redire fratres ad conuentes de quibus assumpti fuerant, paucis remanentibus, sunt compulsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Konventet i Reval blev grundlagt to gange af brødrene. Første gang skete det på inderlig bøn fra den berømte fyrste hr. Valdemar, Danmarks konge, som ved sværdet undertvang esterne sit hertugdømme. Brødre blev sendt til den store borg i Reval i det Herrens år 1229. Ved grænse­graven nord for den lille borg byggede de en kirke og andre klosterbygninger. Alt dette skete efter råd fra den værdige fader hr. Vilhelm, biskop af Modena, som på den tid befandt sig i både Danmark og Sverige som pavens nuntius og legat. Men da esterne er rå og udannede i troens gerninger, henfaldne og tilbøjelige til vantroens ynkelige riter, var de grusomme imod kirkens mænd, thi deres første biskop og hans klerke blev dræbt, og derfor blev brødrene nødt til at vende retur til de klostre, de var optaget fra, mens de tilbageblivende var få.

Secundo anno domini MCCXLVI missi sunt fratres de diuersis conuentibus in Reualiam per capitulum prouinciale Ripis celebratum. Quroum hec sunt nomina: frater Brotherus et frater Iohannes Woxmoth de conuentu Lundensi; frater Aaron de Randrus et frater Petrus Hartbo de conuentu Wibergensi; frater Michael de Horsnes et frater Angelus de conuentu Arosiensi; frater Engelbertus et frater Iohannes Theo(to)nici de conuentu Roschildensi; frater Paulus de conuentu S(ycht)onensi et frater Iohannes de conuentu Insulensi; frater Astolphus de conuentu Skeni(ng)ensi et frater Daniel de conuentu Wisbycensi. Iste frater Daniel in castro fuit primus prior et prelatus ordinarius inter fratres.

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

25

Anden gang i det Herrens år 1246, da der af provincial­kapitlet, der afholdtes i Ribe, blev sendt brødre fra forskellige konventer til Reval. Deres navne var følgende: broder Broder og broder Johannes Woxmoth fra konventet i Lund; broder Aron af Randers og Peder Harbo fra konventet i Viborg; broder Mikkel af Horsens og broder Angelus fra konventet i Århus; broder Engelbert og broder Johannes Tysker fra konventet i Roskilde; broder Poul fra konventet i Sigtuna og broder Johannes fra konventet i Västerås; broder Astolf fra konventet i Skänninge og broder Daniel fra konventet i Visby. Denne broder Daniel var den første prior på borgen og ordineret prælat blandt brødrene.

 

 

 

 

Notes and comments:

 

[1] Translation of the word Dacia is often problematic, not least in regard of Dominican history, as medieval texts use it for both the kingdom of Denmark and for the entire region of Scandinavia. In this last sense, Dacia became the official name for the Nordic provinces of both the Dominicans and the Franciscans, which besides Denmark included the kingdoms of Norway and Sweden, as well as the duchies of Schleswig, Finland and Estonia. If any of the orders had established convents on Iceland - or Greenland even - that would have been ‘Dacian’ too. Until now, all transcripts have in their titles changed Dacia to some form of Dania, a post-medieval term for Denmark alone, but in my oppinion, this is wrong, as the chronicle clearly includes Sweden and Estonia too - and to some degree even Norway - and with the list of the first priors provincials, it is evidently concerned with the entire province of Dacia.

 

[2] According to the chronicle, Provost Gaufred was in Rome to collect the pallium for the newly appointed Archbishop Olov of Uppsala. However, Olov did not receive papal approval until January 1224, and his predecessor Valerius was still alive in the autumn of 1220, so if the Sigtuna provost indeed was in Rome in 1220, the occasion must have been something else - possibly a matter of the royal Swedish court.

 

[3] In the Langebek version, the wording is: »..ab eodem ac fratres, de concilio generali Bononie...«, which Jarl Gallén suggested changed to »..ab eodem benigne est suceptus, ac fratres dicti de concilio generali Bononie...« (Gallén 1946, p. 4), while Simon Tugwell has chosen this re-formulation: »..ab eodem ut fratres in Sueciam mitterentur impetrauit. Dicti ergo fratres, de concilio generali Bononie...«.

 

[4] Both transcripts use the term consilio generali, i.e. ‘general council’, although the Dominican term for the grand meetings of the Order from the beginning was capitulum generali, ‘general chapter’.

 

[5] The first Dominican project in Sigtuna seem to have come to a sudden stop in 1224 with the initiation of Archbishop Olov Basatömir. It is disputed whether the construction of a Dominican priory in Sigtuna actually had begun by then, but a papal letter of indulgence in favour of the construction was issued in January 1221. The reason for the archbishop’s dislike to the Friars Preachers is not clear, but probably, it was mainly due to secure the independence of the young Swedish archbishopric from both the Danish church centre of Lund and the Gregorian ideas of Rome, where Olov might have seen the friars as too closely connected to both Lund and Rome. A new Dominican convent in Sigtuna was not established until 1237 - three years after Olov’s death.

 

[6] Knut Holmgersson Långe was an ambitious magnate from Uppland, who later managed to take the Swedish thrown in 1229 to 1234. Sko is the name of a place just outside of Sigtuna by Lake Mälarn, but as it in no way can be termed ‘urban’, it cannot have been very attractive to the friars, who shortly after left to join the new convent in Lund. Still, Knut Långe was apparently quite determined to establish a monastic convent in Sko, and in the early 1230s, after he had become king, he transferred a convent of Cistercian nuns from Småland to what was to be Sko Kloster. Knut’s affection for the place is proved by the fact that he himself chose to be buried there.

 

[7] One of these original letters is preserved in the Landeshauptarchiv of Schwerin, Germany. It is a letter dated 6 May 1221 from Pope Honorius III to the Danish King Valdemar II, in which the pope asks the king to welcome the Friars Preachers in his kingdom because of all their good deeds. The letter is published in Diplomatarium Danicum 1. ser. vol. V nr. 194 and online on Diplomatarium OP Dacie.

 

[8] Most probably, they have sailed out from Bruges, which together with Lübeck on the German north coast constituted the two main points of contact between Scandinavia and the Continent.

 

[9] Nidaros or Trondheim was the northernmost city of Norway, and since the mid-twelfth century the seat of the Norwegian archbishop.

 

[10] Dominic died in Bologna on the 6 August 1221.

 

[11] Nidaros is situated more than 1000 kilometres of sea journey away from Frater Salomon’s goal. Most likely, the exhausted friar went to Archbishop Guttorm to plead for help, and it was probably much to his content that he this time was given a travel company going southwards by land. As described, the trip through the mountainous Norwegian inland was, however, no picnic either, and the trip from Nidaros to the inner coast of Viken must have taken about a fortnight. The chronicle indicates that Earl Skule, at the time the most powerful man of Norway, was the one, who helped Salomon southwards from Nidaros, but it is more plausible that the earl at this time was in one of his southern bases, Tønsberg or Oslo, and that it was from here that he helped Salomon further on his way, probably by ship to Copenhagen (Halvorsen 2002, pp. 242-244).

 

[12] By omni ecclesia  (“every church”), Archbishop Anders Sunesen undoubtedly means every diocese, either within his archbishopric (i.e. the kingdom of Denmark) or the entire Scandinavia, as the archbishop of Lund officially still held primacy over the newly established archbishoprics of Nidaros and Uppsala.

 

[13] The famous words of Archbishop Anders is referred slightly different in the various text versions. The version used here is Tugwell’s reconstruction. Langebek has »Bene venisti, utinam in omni ecclesia, quæ est de curia nostra, haberemus unam de tali ordine.« Svanning also has curia, but unum in stead of unam. Gertz changed it to »..que est de cura nostra, haberemus vnam domum de tali ordine.« Whatever the exact wording of Anders originally was, the meaning seems clear: “It would be good, if every diocese within my jurisdiction had a house of this order.”

 

[14] Cardinal Gregor de Crescentia came to Denmark as a papal legate in the summer of 1222. The major purpose of his arrival to Scandinavia seems to have been a disputed coronation in Sweden, but since the king in question had died a few months before Gregor’s arrival, the problem had so to speak solved itself (at least for a time). Instead, the legate was able to travel around Denmark and deal with matters of a more ecclesiastical character - mainly the classic issue of Danish priests’ problems with keeping the celibacy. It is probably on this tour around Denmark that Legate Gregor put good use to Frater Salomon’s language skills.

 

[15] The single most disputed word in the whole chronicle is a number, namely the year of foundation for the convent in Lund. If transcribed correctly, the chronicle clearly contradicts itself: Frater Salomon was sent to Denmark after the general chapter in 1221, and now, “the following year at Pentecost”, the friars are given a locum, which happens in »..anno Domini 1221«!? The logical reasoning would be that the chronicle has got the last year wrong, and that it should be saying 1222. Both original transcripts (Langebek and Svanning) do, however, explicitly dates “the following year” to 1221, so an error has to go back to a common source, either the original manuscript or the transcript from the fourteenth century. Gertz concluded that this was the case, so he simply changed it to 1222 in his reconstructed version, a solution which was repeated by Gallén, who did not even mention the problem. In fact, since Gregor did not arrive to Denmark until the summer of 1222, Gallén even suggested that the following Pentecost must be in 1223 (Gallén 1946, pp. 9-10)! Tugwell has pointed to the fact that the mentioning of the year 1221 in the end of the sentence seems unnecessary and inserted, which would point to an error by the transcriber. Nevertheless, Tugwell himself has chosen the “original” 1221 in his reconstructed version. Certainly, the error-thesis is not without its own problems, as a different and probably independant source, the Annales Ripenses, just like the chronicle has the year 1221:  »1221. Fratres predicatores Lundis locum receperunt ab Andrea archiepiscopo.« This is repeated in two later annals (Annales 1101-1313 and Annales Petri Olavi), which do, however, probably have their information from the former (all the mentioned annals are published in Annales Danici medii ævi by E. Jørgensen, Copenhagen 1920).

                   Still, I would personally put my money on Gertz’ interpretation: that the donation of a locum in Lund did in fact take place in 1222.  Firstly, because this year is, to my oppinion, best supported by the inner chronology of the chronicle. Secondly, I would like to point to a source, which I have not seen taken into consideration in the whole question before. On 16 June 1222, Archbishop Anders Sunesen performed an exchange of property with the cathedral chapter of Lund, by which he obtained a curia within the city with gardens and other belongings (curiam cum ortis et aliis pertinenciis suis), which had earlier belonged to one of the canons. This is according to a lost letter kept in the cathedral archives, which content is preserved through a transcript from 1494 (Diplomatarium Danicum 1. ser. vol. V nr. 203). The letter says nothing about what the archbishop did with the property afterwards, but it is my convinced guess that this is indeed the locum, which was then given to the Friars Preachers for the first (lasting) Dominican convent in Scandinavia. Certainly, the time of the exchange fits perfectly with the words of the chronicle, and a final support for my feeling is the fact, that the letter ends by stating that the exchange was indeed witnessed by Cardinal Legate Gregorius de Crescentio!

                   The whole discussion is, of course, a bit academic: the exact year of a convent foundation will always be questionable, and the archbishop did probably agree to the establishment of a Dominican convent in Lund already at his first meeting with Frater Salomon in 1221.

 

[16] If we are right to assume that the Dominican project in Sigtuna was not given up on before the initiation of Archbishop Olov Basatömir in 1224, fraters Simon and Niels are not likely to have joined the new convent in Lund before the mid-1220s.

 

[17] Svanning calls him Rano, while Langebek has Ranoldus. In this case, Gertz has followed Langebek, whereas most later historians prefer Rano. This form is also used on his tombstone (see note 18) and two annals.

 

[18] Also according to his tombstone, Frater Rano was dean in the cathedral chapter of Roskilde, before he joined the Order of Preachers: »Hic jacet frater Rano, primus prior provincialis fratrum Prædicatorum in Dacia, quondam decanus Roschildensis The stone was found in 1670 on the site of the then demolished Dominican priory in Roskilde. Unfortunately, the stone itself soon vanished, but the inscription is preserved by Peder Resen in his Atlas Danicus (c.1674).

 

[19] No other source mentions that Rano was elected bishop in Roskilde. Schück suggested that Dean Rano might have been acting bishop in Roskilde during an episcopal vacancy from 1214 to 1216 (Schück 1916, p. 36). Halvorsen finds it more plausible that Rano could be a rival candidate to Niels Stigsen in the episcopal election in 1225 (Halvorsen 2002, pp. 250-251).

 

[20] If Rano indeed met with Dominic in Paris, this most probably have happened in 1219. Halvorsen suggests that it was Jordan, and not Dominic, that Rano was received by, and that this took place in 1225-26 (Halvorsen 2002, pp. 250-252).

 

[21] Frater Rano is termed prior prouincialis by Svanning, but only prior by Langebek. Again in this case, Gertz follow Langebek. However, there seems to be no doubt that Frater Rano - at least eventually - became the first prior provincial of Dacia, when the province was established by the general chapter in 1228. Rano acted as provincial to his death in 1238. His past in Roskilde and the fact that he chose to be buried at the Roskilde priory, led Gallén to the likely assumption that the establishment of Friars Preachers in Roskilde in the early 1230s not least was due to Rano’s personal effort (Gallén 1946, p. 26).

 

[22] Practically nothing is known about the second prior provincial, Frater Analdus, but he is also mentioned in Bernard Gui’s list of the eight first provincials of Dacia: »Secundus fuit frater Aynundus, qui non diuicius stetit in officio. Fuit absolutus in capitulo generali MCCXXXV Bernard’s year of absolution for Analdus is obviously wrong, as Frater Rano is stated to have died in the office, and several sources date this event to 1238, e.g. Annales Predicatorum: »1238. Obiit magister ordinis (sic!) Rano. Factus magister ordinis frater Remundus, prouincialis Dacie Analdus.« The provincialship of Analdus can be dated to 1238-1241.

                   Analdus’ successor Frater Absalon is well known as Dacian prior provincial. According to Bernard Gui, Absalon was a »..vir reuerendus et bonus. Prior prouincialis fuit annis xx et amplius, priorque prouincialis existens obiit in Rusquillis anno Domini MCCLIIII vel LV.« Again, Bernard has got the years wrong. Annales Predicatorum dates Absalon’s election to 1241 and his death - in office - to 1261: »1261. Obiit prior prouincialis Absalon 4. ferie ante pascha. Frater Augustinus institutus.« However, Frater Absalon was not acting provincial in the entire intervening period. Acts of the general chapter in 1250 let us know that the Dacian provincial this year was absolved for reasons unnamed, but apparently he was soon re-installed.

 

[23] King Valdemar II of Denmark had defeated an army of Estonian pagans at Reval in 1219, and a Danish fortress Daneborg or Tallinn was erected as the central stronghold for Danish supremacy in north-western Estonia. Soon, rivalry between Danes and the militant order of the German Sword Brothers (led by Bishop Albert of Riga) broke out and threatened the entire Christianization of Balticum. For this reason, Cardinal William of Modena was sent to the North in 1225-27 and 1228-30 as papal legate in order to reconcile the two Christian parties. Alledgedly, William had been a personal friend of Dominic, and at both legation journeys he seems to have advocated the use of Dominican friars in the Baltic mission. In 1227, the Sword Brothers gained entry to Reval and started the construction of a small fortress close to Daneborg; this is probably the castri minoris that the friars built their first priory next to. Remnants of the first priory church has been found in the choir of the present cathedral.

                   The relation between the Danes and the Sword Brothers continued to worsen, and when a new papal legate, Balduin, decided to solve the dispute by putting the control of Reval directly under the pope, the Sword Brothers rioted. In 1233, they drove out the last Danes and their suspected allies of the Friars Preachers. The chronicle is, therefore, not completely true, when it blames the pagan Estonians for the expulsion of the first Dominican convent (Walther-Wittenheim 1938, pp. 8-11).

                   It should be noted, though, that this tradition does not stand undisputed. Gallén found that the chronicle’s dating of the events is erroneous, and that the friars were expelled already in 1227, when the Sword Brothers took power in Reval (Gallén 1946, pp. 46-47). Tugwell, on the other hand, has suggested that the year of the first convent foundation was indeed 1239! William of Modena was back in the Baltic area in 1234-43, where he - with Dominican assistance - managed to bring about a famous settlement in 1238 (the Stensby Settlement), which brought the Danes back to Reval. If this is the case, then the chronicle might be right in blaming the pagans, as the friars then could have been expelled during a pagan uprising in 1240 (Tugwell 1998, pp. 112-116).

 

[24] The transcripts has Johannes Theonici, conventu Schyhitonensi and conventu Skeniensi, which can be corrected to Johannes Theutonici, conventu Sychtonensi (or Siktunensi) and conventu Skeningensi.

 

[25] “The first prior on the castle” clearly refers to the location next to the fortress Daneborg/Tallinn on the hill Toompea above the actual town of Reval, but the second priory of the Friars Preachers was actually constructed in downtown Reval, at quite a distance from the military area.

 

 

 

Publications of Historia ordinis predicatorum in Dacia:

Langebek:        Scriptores Rerum Danicarum vol. V, pp. 500-502, Copenhagen 1783. Reprint Wiesbaden 1969.

Gertz:                 Scriptores minores historiæ danicæ vol. II, pp. 369-374, Copenhagen  1918-20.

Tugwell:            Archivum Fratrum Prædicatorum vols. 66 (pp. 162-164), 68 (pp. 111-112), 70 (p. 87), Rome 1996-2000.

Halvorsen:       Dominikus, P.B. Halvorsen, Oslo 2002, pp. 218-220.

 

 

Other sources and publications referred to in the introduction or notes:

Annales 1101-1313. Arnemagnæan Collection, University of Copenhagen. Published in Scriptores Rerum Danicarum vol. IV, p. 22; and in Annales Danici medii ævi, pp. 200-201.

Annales Danici medii ævi. Various medieval annals of Danish origin or Danish content. Published and commented by E. Jørgensen, Copenhagen 1920.

Annales Petri Olavi. My name for the annalistic part of the chronicle of Petrus Olavi’s Collectanea (c.1533-34). Arnamagnæan Collection, University of Copenhagen. Published in Scriptores Rerum Danicarum vol. I, pp. 171-197. Also published in extracts in Annales Danici medii ævi, pp. 206-211.

Annales Predicatorum, a.k.a. Dominican Yearbook, Dominikanerårbogen. A supposedly East Danish yearbook for the period 916-1263 of Dominican origin with a Swedish continuation; dated to the 1250-60s. University Library of Uppsala, Sweden. Published in Scriptores Rerum Danicarum vol. II, pp. 166-168; in Scriptores Rerum Suecicarum vol. I no. 47; and in Annales Danici medii ævi, pp. 130-131.

Annales Ripenses. Published in Scriptores Rerum Danicarum vol. II, p. 169; and in Annales Danici medii ævi, pp. 149-156.

Atlas Danicus. Roskilde, by Peder Hansen Resen, Copenhagen 1674. Reprint Copenhagen 1929.

Bernardi Guidonis Historia Ordinis Dominicanorum. Scandinavian content in: K.H. Karlsson, Handlinger rörande Dominikaner-Provinsen Dacia, Stockholm 1901, p. 6.

Diplomatarium Danicum. All registered letters concerning medieval Denmark; pro tem going to c.1412. Published by Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Copenhagen 1938 ff.

Gallén, Jarl (1946): La Province de Dacie de l’ordre des Frères Prêcheurs 1 - Histoire générale jusqu’au Grand Schisme, Helsingfors.

Halvorsen OP, Per Bjørn (1995): Aux Origines de l’Ordre des Prêcheurs dans les Pays Nordiques, in: Mémoire dominicaine vol. 6, pp. 249-265.

Halvorsen OP, Per Bjørn (2002): Dominikus - En europeers liv på 1200-tallet, Oslo.

Scheeben, Heribert Christian (1927): Der heilige Dominikus, Freiburg.

Schück, Henrik (1916): Vår förste författar - En själshistoria från medeltiden, Stockholm.

Tamm, Marek (2009): ‘When did the Dominicans arrive in Tallinn?’, in: Past: Ajalookultuuri ajakiri vol. 4 (‘Special issue on the history of Estonia’), 35-45.

Tugwell OP, Simon (1998): Notes on the Life of St Dominic, in: Archivum Fratrum Prædicatorum vol. 68, pp. 5-116.

von Walther-Wittenheim, G. (1938): Die Dominikaner in Livland im Mittelalter - Die Natio Livoniae, Rome.

 

 

 

 

Centre for Dominican Studies of Dacia

Johnny G.G. Jakobsen, Department of Nordic Research, University of Copenhagen

Postal address: Njalsgade 136, DK-2300 Copenhagen, Denmark ● Email: jggj@hum.ku.dk